Geografisk Orientering 1/2020

Plastik

I denne udgave af Geografisk Orientering sætter vi fokus på et materiale, som det er svært at forestille sig en hverdag uden – plastik.

Siden plastik blev opfundet i starten af det 20. århundrede, har den globale plastikproduktion været stigende og med dets mange egenskaber, er plastik blevet en fast del af vores hverdag. Vi bruger plastik som emballage, vi klæder os i det, og vi smører os sågar ind i det. Plastik løser mange opgaver i det moderne samfund for eksempel inden for medicin, transport og fødevarer. Men der er en bagside af medaljen. Med fundet af plastik på havets dybeste punkter og i maven på dyr, er der kommet et øget fokus på konsekvenserne af det globale forbrug af plastik, og man er begyndt at tale om ”plastikforurening”. I dette nummer af Geografisk Orientering skal vi blive klogere på både udfordringer og løsninger på brugen af plastik.

Vi indleder med artiklen ”Plast på godt og ondt”, hvor Nikoline B. Oturai og Kristian Syberg klæder os på til bedre at forstå størrelsen af den globale plastikproduktion og sætter perspektiv på dets udfordringer. Plastik er et populært materiale blandt andet på grund af dets holdbarhed. Men holdbarheden bliver en ulempe, når plastikken ender i naturen og langsomt bliver nedbrudt til ”mikroplastik”. Netop mikroplastik, og hvordan det kan påvirke havmiljøet, stiller professor i geografi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Thorbjørn J. Andersen, skarpt på i sin artikel ”Sedimentation af mikroplastik i havmiljøet”. Herefter beretter kan didatstuderende ved Københavns Universitet, Marie Norddal Jendresen, Lea Flindt Jørgensen og Caroline Wagner-Eckert, fra deres feltstudie i Vietnam. Her har de undersøgt affaldshåndtering, og hvad der skaber plastikforurening fra husstande i verdens fjerdestørste udleder af plastik til verdenshavene. 

Et øget fokus på plastik og plastikforurening har medført et øget fokus på tiltag, der kan imødekomme udfordringerne. Jakob Hasselbalch viser i artiklen ”Emballagefri supermarkeder”, hvordan vi kan handle vores dagligvarer uden brug af plastemballage. I modsætning til plastikfrie tiltag, argumenterer Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i brancheforeningen Plastindustrien, for at man i højere grad bør betragte plastik som en ressource og gå sammen om løsninger inden for f.eks. genanvendelse og arbejde for cirkulær plastemballage. Afslutningsvis viser vi, hvordan debatten omkring plastik har skabt grobund for nye forretningsmodeller og innovative måder at fremstille bæredygtige alternativer til plastik. 

 

Vi håber, at denne udgave af Geografisk Orientering kan bidrage til refleksion over vores forbrug og genbrug af plastik i dagligdagen, og om der eventuelt findes alternativer til det mest populære materiale i verden.


Rigtig god læselyst fra hele redaktionen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind