Geografisk Orientering 1/2021

COVID-19s Geografi

COVID-19s Geografi

En pandemi er en epidemisk sygdom, der breder sig over en hel eller flere verdensdele. Dermed har pandemier, som den nuværende corona- pandemi, altid haft et geografisk udtryk, og historisk har geografi og pandemiers udbredelse altid været knyttet tæt sammen. I 1347 kom pesten til Europa med italienske handelsfolk, der havde bragt den med fra Krim-halvøen, hvortil den var kommet ad de centralasiatiske handelsruter. Via andre handelsruter spredtes den over de følgende år, først til vesteuropas store byer, og derefter til resten af kontinentet. Knap 700 år senere var det 1. verdenskrigs soldater, der gennem troppebevægelser spredte den spanske syge fra oprindelsesstedet – måske en soldaterlejr i Kansas, USA – til Europas militærfronter og dernæst til resten af verden. Pest eller kolera, corona eller ebola, forbindelser mellem forskellige lokaliteter - og dermed geografi - har altid spillet en vigtig rolle for epidemier og pandemiers udbredelse. Fra den urbane geografis indflydelse på smittespredning i byer til verdensomspændende handels- og rejseruters betydning for globale smittekæder former geografien pandemien.

Mens du læser dette nummer af Geografisk Orientering, er vi midt i den største globale pandemi i mere end hundrede år, corona- pandemien. Derfor undersøger vi i dette nummer sammenhængen mellem geografi og den nuværende corona-pandemi. Hvordan påvirker forskellige geografiske fænomener pandemiens udbredelse og konsekvenser? Og kan vi bruge geografien som forståelses- og analyseramme? Vi kommer omkring forskellige geografiske discipliner på vores rejse rundt i pandemiens geografi. Fra kartografi over økonomisk geografi til geopolitik og socialgeografi giver forskellige eksperter os en række bud på, hvordan geografisk viden kan gøres os klogere på corona-pandemien og dens betydning for samfundet, både globalt og lokalt.

På med masken, og velkommen til!

God læselyst fra hele redaktionen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind