Geografisk Orientering 2/2015

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy rummer bl.a. de største sammenhængende klitheder i Europa, lavvandede klitsøer og hedekær. Dyr og planter er både særprægede,sjældne og sårbare efter dansk målestok, og det er et af landets vigtigste yngleområder for hedefugle. Forud for indvielsen af nationalparken ligger en længere proces. Faktisk havde thyboerne først sagt nej tak, da Thy blev foreslået som et nationalparkpilotprojekt i 2003. Landbruget i Thy ville ikke være med, men med en aftale om den overordnede afgrænsning af området mod landbrugslandet mod øst, gik de alligevel med som nationalpark-undersøgelse. På trods af modstanden blev Danmarks første nationalpark udpeget i Thy i 2008! 

En del af ideen med nationalparkerne var at give glæde, stolthed, identitet og gode frilufts- og natur oplevelser for lokalbefolkning og turister. Nationalparkerne skulle også rejse en diskussion om natursyn. Hvilke dyr vil vi udsætte i den danske natur? Skulle vi have bæveren tilbage? Elge, vildsvin, ulve?

Hvordan er det så gået i nationalpark Thy? Ja, ulve det har vi da hørt om i den landsdækkende presse. Læser du turistfolderne fra Thy, myldrer det også med cykel- og vandreruter, guidede ture, pakkeferier, surfere ved Cold Hawaii; sidstnævnte er også udgangspunktet for en artikel om det at bosætte sig og have en hverdag i Udkantsdanmark. Spørgsmålet er så, om det har givet flere turister og større indtægter? Og om landbrugets frygt var velbegrundet? I bladet beskriver nationalparksekretariatet, hvorfor og hvordan thyboerne fik deres nationalpark og hvordan det så er gået. Thys beliggenhed mellem hav og fjord, gør området landskabeligt interessant, fordi vi på kort afstand kan opleve mange forskellige landskabstyper. Lige fra den milde kyst ved Limfjorden til den barske vestkyst. Historien om Limfjordstangerne og kampen mod Vesterhavet beskrives i en artikel om kystbeskyttelse langs vestkysten. Som en del af Thy ligger Hanstholm, der med sin havn ud til Vesterhavet udgør en af Europas største konsumfiskerihavne. I disse år er havnen under udvikling med styrker indenfor fiskeri, godstransport, offshore og vedvarende energi. En artikel giver os de hårde facts og tal om Hanstholm Havn.

Realdanias kampagne ”Mulighedernes Land” var udgangspunktet for en række landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet. På feltarbejde rundt i Thisted Kommune genererede deres forskning seks projekter med forskellige tilgange til fraflytningsproblematikken kontra de kvaliteter kommunen besidder. Vi bringer to af de seks projekter. Det ene om ’Green living’. Det andet om udendørsaktiviteter i indlandet. Læs forhistorien om nationalparkerne i GO3-2005: Nationalparker i Danmark, og om nationalparker som naturforvaltningsstrategi i GO2-2005: Nationalparker i Verden.

Forordet er skrevet af Mette Starch Truelsen sammen med temaredaktionen ved Tobias Filskov Petersen, Teis Hansen, Nikka Sandvad og Rasmus Skov Olesen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind