Geografisk Orientering 2/2016

Silkeborg - Geografweekend 2016

I tiden er der meget fokus på, hvad der skaber vækst i provinsen. Skaber det vækst at få en motorvej? Eller at udflytte statslige arbejdspladser? Problemerne omkring stagnation og tilbagegang gælder nemlig ikke længere kun landsbyerne i yderområderne. Nogle af Danmarks mellemstore byer rammes nu også af fraflytning og tab af arbejdspladser. På dette års Geografweekend går turen til Silkeborg, hvor vi skal se på Silkeborgs oprindelse omkring Gudenåens løb samt byens udvikling og fremtid for at få en fornemmelse af, hvordan Silkeborg indgår i dette billede. Dette nummer af Geografisk Orientering indeholder en artikel om Silkeborgs historiske udvikling og en artikel, der belyser emnet udflytning og migration.

På Geografweekenden skal vi også med til ”Danmarks største vejfest”. Den 11. september indvies den sidste del af motorvejsstrækningen fra Silkeborg til Århus, og det fejrer Silkeborg med en kæmpe folkefest. Motorvejen og ikke mindst dens forløb har været meget omdiskuteret, fordi motorvejen skulle krydse Danmarks største vandløb, Gudenåen. Den valgte linjeføring ind gennem Silkeborg by har ført til en stor landskabsbro og ekspropriation af erhvervsgrunde, og spørgsmålet er, hvilke konsekvenser dette får for byudviklingen i Silkeborg? I bladet belyser en artikel infrastrukturens betydning for Silkeborg. Hele diskussionen omkring motorvejen rummer interessante afvejninger mellem natur- og samfundshensyn, der gælder generelt. Dette er der også kommet en artikel ud af.

Silkeborgområdet ligger på isranden i det midtjyske Søhøjland. Som geografer kender vi godt teorien bag hovedopholdslinjen. Men ét er teori, noget andet er praksis. I forbindelse med årets Geografweekend skal vi derfor på ekskursion i istidslandskabet for at se, hvordan man genkender istidslandskabets typer og underviser i det. Bladet indeholder således også en artikel om istidslandskaberne, som tillige kan anvendes i undervisningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind