Geografisk Orientering 2/2020

Geografi for fremtiden

Geografforbundet har 50 års fødselsdag. Det fejrer vi med et jubilæumsnummer af Geografisk Orientering, hvor vi sætter fokus på geografi for fremtiden.

I den første temaartikel tager Bo Hildebrandt os med på en tur fra Geografforbundets stiftelse i 1970 og frem til i dag. En historisk tur, som vidner om Bos mangeårige engagement i Geografforbundet. I den anden artikel indfører Lars Bo Kinnerup os i ’geografiens fire grundsten’, ifølge Geografforbundet, nemlig: a) rumlighed b) at afdække mønstre c) at se og forstå sammenhænge og d) menneskers levevilkår. Disse fire grundsten vil også være centrum for Geografforbundets 50 års jubilæumskonference d. 30. oktober 2020. I den tredje artikel tager kursusudvalgets formand, Lise Rosenberg, os med på et tilbageblik på de sidste tyve års rejser i Geografforbundet. Med små anekdoter og et verdenskort kommer vi vidt omkring fra Burkina Faso til Tonga. Et imponerende rejseprogram med høj diversitet og fagligt indhold.

Herefter præsenterer vi otte stærke bud på geografi for fremtiden. Redaktionen har spurgt geografer i centrale positioner, på langs og på tværs af uddannelsesniveau og arbejdsområde, om deres syn på fremtidens geografi set fra deres stol, og hvordan geografien er samfundsrelevant i dag. Vi hører fra: Bjørn Hansen, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening; Niels Vinther, fagkonsulent i geografi for stx, htx og HF og formand for Nationalkomiteen for geografi; Ole Mertz, leder af sektion for Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet; Geografforbundets formand, Lars Bo Kinnerup; TRAP Danmarks chefredaktør og bestyrelsesmedlem i Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, Niels Elers Koch; erhvervslivet repræsenteret ved projektleder i COWI, Anne Eiby; Staten ved vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Sigmund Lubanski; og internationalt ved fhv. rektor på Roskilde Universitet og dansk repræsentant i International Geographical Union, Henrik Toft Jensen.

I GeoMix slutter vi til sidst af med to inspirerende artikler inden for hvert sit felt. Først en rejseartikel ’At rejse er at leve. Måske?’ En meget personlig og meditativ beretning fra tidligere styrmand på bramsejlsskonnerten ACTIV, Signe Wolff Ravneberg. Dernæst en fagdidaktisk artikel, af Lene Møller Madsen, om ’At lære at undervise undersøgelsesbaseret i felten’.

Til slut vil vi også fremhæve fagudvalgets klumme, der i dette jubilæumsnummer er udvidet til en lang artikel om ’Faglighed gennem 50 års geografiundervisning’ skrevet af fagudvalgets formand, Henning Lehmann.

Rigtig godt jubilæumsår og god læselyst fra hele redaktionen.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem