Geografisk Orientering 3/2013

Den mobile revolution

Verden er blevet mindre, end den var en gang. Store strækninger kan tilbagelægges fascinerende hurtigt med moderne transportmidler, og kontakten mellem mennesker kan etableres på et øjeblik over lange afstande med få klik på en skærm.

Teknikken udvikler sig så hurtigt, og ændringerne er så markante, at man ligefrem kan tale om en mobil revolution – en gennemgribende omvæltning af samfundet, der medfører, at nogle af de gængse opfattelser af geografien, tiden og rummet må redefineres.

Engang var fastnettelefonen smart, og man var enten hjemme, når man ringede, eller stod i en telefonboks. I dag er fastnettelefonen på vej ud. Kun 50 procent af de danske familier har nu en fastnettelefon, mens tallet i 2007 var på hele 78 procent. Til gengæld har 63 procent af de danske familier ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik i dag en smartphone. Dette temanummer beskæftiger sig med forskellige sider af den mobile revolution. For den mobile revolution handler ikke bare om mobiltelefoni.

Den handler i høj grad også om ændringer i menneskers mobilitetsmønstre og transportformer, effektiv rejsetid der udnyttes og effektiviseres til bristepunktet, trafikinformation ’real time’, apps til deletransport og ideer om platforme, der integrerer alle rejseformer og endda medtager faktorer som CO2-emissioner.

Med til den mobile revolution hører også behovet for en stærkere kobling mellem det lokale og det globale. Hvilken betydning har dét, vi foretager os i et afgrænset rum, for den globale virkelighed? Vores private og lokale forbrug – understøttet af digital kommunikation – kan få konsekvenser i en større sammenhæng. Og måske netop fordi afstandene i verden er blevet ’mindre’, er betydningen af det, vi foretager os som individer, blevet mere afgørende.

Den mobile revolution er et globalt fænomen. I Kenya har man fx etableret en bank baseret på mobiltelefoner. Konsekvensen har faktisk været mindre fattigdom og forbedring af levevilkår på flere fronter for den kenyanske befolkning. Fattige bønder har via mobilbanken formået at spare op frem for at låne, og forsyningen af fødevarer er blevet mere stabil.

I undervisnings- og informationssammenhæng har den mobile revolution ligeledes været betragtelig. Her åbner fx brugen af en bred palet af apps op for adgang til aktuel og relevant viden i felten. Samtidig kan apps bruges til at generere varierende læringsformer og aktive undervisningsmoduler, hvor privatpersoner, undervisere og elever med smartphonen i hånden kan færdes i naturen, mens information deles og modtages i en lind strøm.

Du kan selv være med til at dele gode ideer, diskutere mobil revolution eller foreslå apps til andre på Geografforbundets facebook-profil. Scan qr-koden til højre med din smartphone, så er du hurtigt i gang.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind