Geografisk Orientering 3/2014

Metoder i geografi

En metode kan bestemmes som en planlagt fremgangsmåde ved indsamling, bearbejdning og analyse af data og iagttagelser. I geografien beskæftiger vi os med en bred vifte af forskellige metoder i forskning og undervisning. De forskellige metoder afspejler fagets udgangspunkter og selvforståelse. Desuden er metoderne også en forudsætning for de forskellige geografi-miljøers undervisning. Derfor er det sommetider en god idé at stoppe op og se på de aktuelle anvendte metoder og diskutere disse. I dette temanummer af GO stiller vi derfor skarpt på de anvendte metoder i geografien.

I samfundsgeografien er der i løbet af det seneste årti sket en kvantitativ drejning i metodebrug. Med artiklen Kvantitativ metode i samfundsgeografienbeskrives de centrale metoder, og der diskuteres, hvorfor denne kvantitative drejning af faget er sket, og hvad dette medfører af faldgrupper.

Herefter tager vi med fire geografistuderende på felt- og metodekursus til Tanzania med artiklen Med pen og papir under den Østafrikanske sol.Her følger vi dem i deres arbejde med at indsamle data, de benytter især nogle spændende, nytænkende kvalitative metoder. Derefter møder vi Cirkus Naturligvis, et undervisningstilbud, hvor universitetsstuderende tager ud og underviser folkeskoleklasser på Sjælland i naturvidenskabelige fag. I reportagen En dag med Cirkus Naturligvis følger vi de to geografer Mille og Anne, en dag i undervisningens tegn.

Satellitbilleder er blevet mere og mere tilgængelige, og bliver flittigt brugt i forskning. Det har Jørgen Lundegaard Olsen skrevet en spændende artikel om, hvor han bl.a. beskriver, hvordan man kan bruge satellitbilleder til at måle effekten af klimaforandringer på miljøet. I den sidste artikel Metoder og politik i målingen af humanitær minerydning møder vi geografiens metoder og måling af disse i forbindelse med minerydning i Afghanistan. Her diskuteres bl.a. metoderne til måling af effekt af det pågældende arbejde.

I Geomix bringer vi blandt andet vores nye klumme Ideer til undervisningen - denne gang handler det om globalisering, og hvordan man kan bringe bevægelse som metode ind i undervisningen. Endelig bringer vi to artikler om henholdsvis gejsere og jøkler på Island.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind