Geografisk Orientering 3/2014

Metoder i geografi

En metode kan bestemmes som en planlagt fremgangsmåde ved indsamling, bearbejdning og analyse af data og iagttagelser. I geografien beskæftiger vi os med en bred vifte af forskellige metoder i forskning og undervisning. De forskellige metoder afspejler fagets udgangspunkter og selvforståelse. Desuden er metoderne også en forudsætning for de forskellige geografi-miljøers undervisning. Derfor er det sommetider en god idé at stoppe op og se på de aktuelle anvendte metoder og diskutere disse. I dette temanummer af GO stiller vi derfor skarpt på de anvendte metoder i geografien.

I samfundsgeografien er der i løbet af det seneste årti sket en kvantitativ drejning i metodebrug. Med artiklen Kvantitativ metode i samfundsgeografienbeskrives de centrale metoder, og der diskuteres, hvorfor denne kvantitative drejning af faget er sket, og hvad dette medfører af faldgrupper.

Herefter tager vi med fire geografistuderende på felt- og metodekursus til Tanzania med artiklen Med pen og papir under den Østafrikanske sol.Her følger vi dem i deres arbejde med at indsamle data, de benytter især nogle spændende, nytænkende kvalitative metoder. Derefter møder vi Cirkus Naturligvis, et undervisningstilbud, hvor universitetsstuderende tager ud og underviser folkeskoleklasser på Sjælland i naturvidenskabelige fag. I reportagen En dag med Cirkus Naturligvis følger vi de to geografer Mille og Anne, en dag i undervisningens tegn.

Satellitbilleder er blevet mere og mere tilgængelige, og bliver flittigt brugt i forskning. Det har Jørgen Lundegaard Olsen skrevet en spændende artikel om, hvor han bl.a. beskriver, hvordan man kan bruge satellitbilleder til at måle effekten af klimaforandringer på miljøet. I den sidste artikel Metoder og politik i målingen af humanitær minerydning møder vi geografiens metoder og måling af disse i forbindelse med minerydning i Afghanistan. Her diskuteres bl.a. metoderne til måling af effekt af det pågældende arbejde.

I Geomix bringer vi blandt andet vores nye klumme Ideer til undervisningen - denne gang handler det om globalisering, og hvordan man kan bringe bevægelse som metode ind i undervisningen. Endelig bringer vi to artikler om henholdsvis gejsere og jøkler på Island.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem