Geografisk Orientering 3/2020

Hvem ejer havet?

I dette nummer af Geografisk Orientering stævner vi ud for at besvare spørgsmålet: Hvem ejer havet? For havets blå, uendelige massiv kan synes at være både alles og ingens.

Havet binder os sammen og danner transportkorridor for både varer og arbejdskraft. Havet er natur og rummer millioner af arter. Og som vi blandt andet skal læse om i dette nummer, er havet et sandt skatkammer af ressourcer for menneskelig udnyttelse. Der er magt i adgang til ressourcer, og magt giver anledning til kamp. Der bliver skrevet spilleregler af FN i et forsøg på at styre slagets gang når både stormagter, virksomheder og organisationer bringer deres interesser på banen. Der synes både at være vindere og tabere i spillet om havets ressourcer.

Tag med jorden rundt i dette temanummer, hvor vi bliver klogere på den såkaldt blå økonomi, altså de massive økonomiske interesser, der er på spil, hvad havet angår.

Vi sejler til det polare nord og får svar på, om Arktis virkelig er det vilde vest, når det kommer til udvinding af havets ressourcer. Svaret er nuanceret, men det er åbenbart, at der er stormagtsrivalisering på spil. Vi sejler til troperne og lærer om de sjældne jordarter, der gemmer sig i undergrunden under østaten Kiribati. Sjældne jordarter der kan bruges i grønne teknologier som elbiler og vindmøller. Der synes at være et iboende paradoks forbundet med udvinding af disse jordarter – for de teknologiske løsninger kan mitigere klimaforandringerne, men til hvilken pris? Med kurs mod danske farvande bliver vi mindet om den tid, hvor de fleste byer langs kysten havde en fiskerihavn, en kiosk og et fællesskab. Læs med om, hvordan overfiskeri førte til kvoter, som har samlet fiskeriet på færre hænder og havne; om tabet af både kulturarv og samfundsøkonomisk værdi. I temaets sidste artikel bliver vi klogere på, hvordan beskyttelse af havets områder også er omgærdet af modstridende interesser og magtspil.

Så hvem ejer havet? Spørgsmålet lader sig ikke umiddelbart og enkelt besvare, men det er tydeligt, at ejerskabet og adgangen til havets ressourcer er fuld af vedvarende (magt)kampe.

God vind og god læselyst!

Redaktionen

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem