Geografisk Orientering 4/2013

Olie

Olie er vor tids måske mest betydningsfulde ressource. Eksempelvis har adgangen til olie som ressource været en afgørende forudsætning for industrisamfundet. Hvor man førhen næsten udelukkende brugte fornybare energiressourcer som træ, vind og vand, var 1800-tallets kolossale samfundsomvæltninger primært drevet af fossile (ikke-fornybare) brændstoffer som eksempelvis olie, kul og senere hen naturgas. Disse fossile brændstoffer har fungeret og fungerer stadig som katalysator for verdenssamfundets vækstøkonomi.

Ole Rønø Clausen giver i sin artikel ”Olie – hvad og hvor?” et kort historisk oprids, som tager os tilbage til den precolumbianske tid i Nordamerika. Dette er afsættet for indgående at beskrive og forklare, hvordan vi med tiden er blevet klogere på, hvad olie er, hvordan den dannes, modnes, bevæger sig og indfanges. Ole Rønø Clausens leverer en pædagogisk beskrivelse af olie fra dannelse til indfangelse. Artiklen er særdeles velegnet til undervisningsbrug.

Claus Brostrøm Nielsen tager over, hvor Ole Rønø Clausen slap. Hvad sker der egentlig med olien, efter den er blevet hentet op af undergrunden? Efter en beskrivelse af vigtigheden og udbredelse af olieraffinering gives en detaljeret gennemgang af, hvad der sker med olien, når den raffineres, og hvorfor det er nødvendigt at raffinere olien inden den forbruges. Artiklen slutter med relevante spørgsmål om, hvilke udfordringer olieraffineringen står overfor i fremtiden, herunder de stadigt større miljøhensyn der skal tages.

Olie er også genstand for konflikter og geopolitisk magtspil. Martin Breum, forfatter til bogen ”Når isen forsvinder”, skriver i sin artikel om opgøret om den arktiske olie. På trods af ikke sjældne oliekatastrofer og miljøbevægelsers protester, identificerer Martin Breum klare tegn på, at oliejagten i Grønland og resten af Arktis fortsætter. Artiklen giver et godt indblik i de politiske vinde der rører sig på området, hvilke interesser der udspiller sig blandt oliefirmaerne samt miljøorganisationernes utrættelige forsøg på at påvirke oliefirmaernes indvindingsplaner og politikernes beslutninger.

Temanummerets sidste artikel tager læseren på en sjælden tur til livet på en boreplatform. I en billedreportage beskriver Jens Hedegård, hvordan det er at arbejde på en olieboreplatform i Nordsøen. Vi stifter bekendtskab med arbejdsrutiner, besætningens sammensætning og hvad man kan lave i fritiden på en olieplatform.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind