Geografisk Orientering 4/2016

Vand

I Danmark har vi fantastisk grundvand. Det har vi lært, fra vi var helt små, og vi værdsætter også vores postevand, når det en gang imellem bliver sat i perspektiv til nødvendigheden for at købe vand i supermarkedet i udlandet. Men selv vores grundvand kan forurenes og svinger i kvalitet. Vand – en absolut nødvendighed for alt liv på Jorden – kan indeholde stoffer, der begrænser dets anvendelse, både som drikkevand og til vanding af afgrøder i landbruget.

I denne udgave af Geografisk Orientering er fokus på vand: Hvilke egenskaber har vand, hvilke udfordringer er der for vores drikkevandsressource, og hvad er der af konsekvenser, når vi inddrager vandområder i vores jagt efter økonomisk vækst? I vores første artikel tager Tommy Møller Rasmussen – naturfagslærer og medforfatter til GO Forlags nye læremiddel, Xplore på tværs 7-9 – os rundt om vandets kredsløb og basale egenskaber, som han forbinder med Danmarks drikkevandsressource. Artiklen er didaktisk anlagt med flere små forsøg flettet ind, som kan udføres på skoler eller derhjemme, og den klæder læseren godt på til bladets næste artikel: Kampen mellem landbrug og Danmarks vandmiljø. Denne artikel følger os igennem godt 30 års historie om fremskridt, udfordringer og nederlag i kampen for at sikre Danmarks gode grundvand og generelle vandmiljø. Forfatterne professor Brian Kronvang, biolog Jørgen Windolf og civilingeniør Henrik Tornbjerg – alle tre tilknyttet Institut for Bioscience og DCE ved Aarhus Universitet – kommer undervejs ind på, hvordan næringsstoffer bevæger sig fra landbrug og øvrige forureningskilder til vandløb, kystzoner og vores grundvand, samt hvordan dette kan være til skade for os og naturen.

I den tredje artikel, Det store reje-gamble, bevæger vi os væk fra de danske farvande, hvor redaktionens egen Rasmus Skov Olesen beskriver, hvordan vietnamesiske bønder trodsede national lovgivning for at skifte deres rismarker ud med rejeopdræt. Rejeproduktion er en potentiel vej ud af fattigdom, men der er også en bagside til sagen, og her belyser artiklen de miljømæssige konsekvenser og økonomiske risici.

Den fjerde og sidste artikel under vand-temaet tager os endnu længere væk og beskæftiger sig med søgen efter vand uden for Jordens atmosfære; hvordan ved vi, om der er vand på Mars, og hvordan finder man vand længere ude i universet? Vand i flydende form anses bredt for at være den vigtigste betingelse for tilstedeværelsen af liv, og i artiklen her tager professor Hans Kjeldsen fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet os derved på en rejse mod liv i rummet!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind