Geografisk Orientering 5/2011

Udvikling af landdistrikterne i Danmark

Dette nummer af Geografisk Orientering tager fat i et af de kontroversielle emner inden for geografi, nemlig regionaludvikling. Spørgsmålet om, hvor i landet udviklingen skal ske og hvordan, har gennem årene givet anledning til en hed, politisk debat. Et af de centrale temaer er, om udviklingen skal komme oppefra de centrale myndigheder eller nedefra på initiativ af den lokale befolkning.

Helt aktuelt giver Tv-programmer som "Danmark Knækker", "Fra Kyst til kyst" samt "Gintberg på Kanten" danskerne forskellige beretninger om, hvordan det står til i "Udkantsdanmark".

Dette temanummer indleder med en artikel om begrebet landdistrikter, og hvordan det defineres forskelligt i forskellige sammenhænge. Derefter diskuteres i to artikler de udviklingsstrategier, som i disse år anvendes i de danske landdistrikter. Den hede politiske debat om landdistrikterne illustreres i den sidste artikel med udgangspunkt i debatten omkring det nye superhospital i Midtjylland.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind