Geologisk set - Sjælland og øerne

Nyhed oprettet den 21. juni 2017

Ny udgivelse fra GO Forlag

Geologisk set – Sjælland og øerne er sidste bind i en serie af fem bøger om Danmarks geologi. Bogen indeholder beskrivelser af og turforlag til i alt 42 Nationale Geologiske Interesseområder på Sjælland og øerne.

Bogens indledning handler om geologiens, naturens og landskabets udvikling igennem de sidste 70 millioner år. Den centrale del af bogen gennemgår 42 lokaliteter, der har national, regional og, i enkelte tilfælde, international betydning. Under hvert kapitel findes en beskrivelse af lokalitetens værdi for forskning, undervisning, turisme og samfundstekniske undersøgelser. Dette suppleres med forslag til, hvordan lokaliteten kan beskyttes. Behandlingen af hver lokalitet afrundes med henvisning til litteratur, turistbrochurer og ejerskab. 

Formålet med bogen er at give bedre muligheder for at opleve, studere og forstå de geologiske processer, materialer og naturområder og opleve skønhedsværdien i landskabernes og lokaliteternes udtryksformer. Bogen er også tænkt som en vejledning i forbindelse med administration og planlægning af det åbne land og som guide til geologien på Sjælland og øerne.

Geologisk set – Sjælland og øerne udgives af GO Forlag i samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, som et fælles projekt under GeoCenter Danmark. 

 

Se priser og bestil