Seneste nr. af Geografisk Orientering er udkommet og har temaet: Feltarbejde i geografi – kolde lande

Nyhed oprettet den 03. juni 2021

Feltarbejde har til alle tider spillet en central rolle i geografien – fra de store opdagelsesrejser i 1800-tallet og etablering af geografiske selskaber verden over – til moderne ekspeditioner i dag med brug af nye teknologier, metoder og rejseformer. At undersøge verden og forstå sammenhænge mellem menneske og natur – rumligt, skalerbart og over tid – både i det nære såvel som langt fra alfarvej – er DNA’en i geografien, og her spiller feltarbejdet en ganske central rolle. For mange natur- såvel som kulturgeografer – og alle os i mellem - har feltarbejdet været en del af vores opvækst både under uddannelse såvel som i forskning.

I starten af 2021 lavede redaktionen en helt uvidenskabelig spørgeundersøgelse på Facebook hos Geografforbundet og geografilæreren, hvor vi spurgte til gode forslag til temaer i Geografisk Orientering. På en klar førsteplads kom temaet ’feltarbejde i geografi’ med 62 stemmer (på andenpladsen kom temaet ’bæredygtig turisme’ med 40 stemmer – GO4-21). Vi er derfor stolte af at kunne præsentere ikke ét nummer, men hele to temanumre dedikeret feltarbejde i geografi (GO2 & GO3). 

Vi har samlet 18 små artikler fra geografer, der udfører feltarbejde både inden for natur- og kulturgeografien. Vores vinkel er ikke at sætte fokus på bestemte discipliner, metoder eller former for geografisk feltarbejde, men mere at samle en række eksempler, vidneudsagn og beretninger fra aktive geografer i felten. Derfor har vi også valgt at dele de to temanumre op med udgangspunkt i feltarbejde i henholdsvis kolde og varme lande, og således ikke i en klassisk opdeling i kultur- naturgeografi. Det er blevet til en broget mosaik af, hvad feltarbejde i geografi også kan være, og endnu engang vidner det om vores fags fantastiske vid og vidde.

I dette nummer præsenterer vi de ti første artikler med udgangspunkt i feltarbejde i de kolde lande. Beretningerne bringer os fra Holbæk med fokus på migranters oplevelse og forståelse af integration i Danmark - til muligheder og udfordringer omkring etableringen af en sandindustri i Grønland. Og vi møder geografen, der bruger kvalitative interviewteknikker, intuition og forhandling i søgen efter livshistorier blandt hjemløse  flaskesamlere med vestafrikansk oprindelse i Danmark - til geografen, der bruger rekognosceringsflyvninger med droner over isbjerge i Grønland.


Spids blyanten, find gummistøvlerne frem og lad jer inspirere og motivere til undervisningen eller dit eget feltstudie.


Rigtig god læselyst fra hele redaktionen.