Samarbejdspartnere

Geografforbundet lægger stor vægt på samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner omkring udvikling, anvendelse og formidling af geografi i undervisningen. I dette arbejde er vi repræsenteret ved flere forskellige organisationer, som du kan se en oversigt over her.

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Danmarks Lærerforening DLF https://www.dlf.org/
Geografforbundet har samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og deltager sammen med de øvrige faglige foreninger under gruppe 2 i to årlige møder med DLF om folkeskoleområdet. Geografforbundets formandsskab repræsenterer Geografforbundet i Danmarks Lærerforening.

ASTRA - Det Nationale Naturfagscenter. (tidligere NTS) https://astra.dk/ afholder den årlige konference BIG BANG Naturfag for fremtiden (2013), hvor Geografforbundet er repræsenteret med en stand. Organisationen holder til ved Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, nabo til Sorø Akademi. Astra er en del af UVM.dk og tovholder på "Den naturfaglige fælles prøve". Herunder STEM fag, Engineering for the Future, Bæredygtig udvikling, Masseeksperimentet, Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere, Science Talenter, Testoteket og meget mere.

Friluftsrådet
Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til landets natur og miljø. Geografforbundet har en repræsentant i styregruppen. Vi deltager i generalforsamlingen, og vi har plads i det internationale udvalg. https://friluftsraadet.dk/

Grønt Flag - Grøn Skole
Projektet: Grønt Flag - Grøn Skole giver landets skoler mulighed for at inddrage natur og miljø i undervisningen på en lærerig og sjov måde. Oplevelser, engagement, lyst og evne til selv at handle, er gevinsten for eleverne på de grønne skoler. Projektet er et 3-årigt partnerskabsprojekt mellem Friluftsrådet, Undervisningsministeriet og Naturstyrelsen samt Biolog- og Geografforbundet. (2012) Formålet er at udvikle Grønt Flag - Grøn Skole (GFGS) www.groentflag.dk som til også at omfatte undervisning i bæredygtig udvikling i danske grundskoler og på andre uddannelsesområder.

Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsorganisation fra 1970.  MS kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde. https://www.ms.dk/

Nationalkomiteen for geografi
Samarbejdet med Nationalkomiteen for geografi, der er nedsat under Videnskabernes Selskab https://www.royalacademy.dk/da,

Her har Geografforbundet mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra alle områder inden for geografifaget i Danmark. Geografforbundet er repræsenteret i Nationalkomiteen.

Danida
DANIDA er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, der er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. https://um.dk/da/danida/

GO Forlag har i mange år samarbejdet med Danida om udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Nogle materialer har forlaget kun kunne udgive pga. økonomisk støtte fra Danida.