Samarbejdspartnere

Geografforbundet lægger stor vægt på samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner omkring udvikling, anvendelse og formidling af geografi i undervisningen. I dette arbejde er vi repræsenteret ved flere forskellige organisationer, som du kan se en oversigt over her.

Danmarks Lærerforening
Geografforbundet har samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og deltager sammen med de øvrige faglige foreninger under gruppe 2 i to årlige møder med DLF. Geografforbundets formand repræsenterer Geografforbundet i Danmarks Lærerforening.
Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Foreningen global.dk
Geografforbundet er medlem af bestyrelsen for foreningen Global.dk, der driver den fælles portal for mere end 60 organisationer, der bl.a. er interesserede i u-landsproblematik.

Friluftsrådet
Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til landets natur og miljø. Bo Hildebrandt er Geografforbundets repræsentant i styregruppen "Natursyn". Bo Hildebrandt deltager i generalforsamlingen, og Henning Lehmann har plads i det internationale udvalg.

Grønt Flag - Grøn Skole
Grønt Flag - Grøn Skole giver landets skoler mulighed for at inddrage natur og miljø i undervisningen på en lærerig og sjov måde. Oplevelser, engagement, lyst og evne til selv at handle, er gevinsten for eleverne på de grønne skoler. Henriette Lanter-Mortensen repræsenterer Geografforbundet i styregruppen for Grønt Flag - Grøn Skole, et partnerskabsprojekt mellem Friluftsrådet, Undervisningsministeriet og Naturstyrelsen samt Biologforbundet og Geografforbundet.

Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.

Nationalkomiteen for geografi
Samarbejdet med Nationalkomiteen for geografi, der er nedsat under Videnskabernes Selskab, giver Geografforbundet mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra alle områder inden for geografifaget i Danmark. Bo Hildebrandt repræsenterer Geografforbundet i Nationalkomiteen.

Danida
Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, der er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. GO Forlag har i mange år samarbejdet med Danida om udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Nogle materialer har forlaget kun kunne udgive pga. økonomisk støtte fra Danida. Andre opgaver har GO Forlag løst som entreprenøropgaver.