Samarbejdspartnere

Geografforbundet lægger stor vægt på samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner omkring udvikling, anvendelse og formidling af geografi i undervisningen. I dette arbejde er vi repræsenteret ved flere forskellige organisationer, som du kan se en oversigt over her.

 

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Danmarks Lærerforening DLF https://www.dlf.org/
Geografforbundet har samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og deltager sammen med de øvrige faglige foreninger under gruppe 2 i to årlige møder med DLF om folkeskoleområdet. Geografforbundets formandsskab repræsenterer Geografforbundet i Danmarks Lærerforening.

 

ASTRA - Det Nationale Naturfagscenter. (tidligere NTS) https://astra.dk/ afholder den årlige konference BIG BANG Naturfag for fremtiden (2013), hvor Geografforbundet er repræsenteret med en stand. Organisationen holder til ved Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, nabo til Sorø Akademi. Astra er en del af UVM.dk og tovholder på "Den naturfaglige fælles prøve". Herunder STEM fag, Engineering for the Future, Bæredygtig udvikling, Masseeksperimentet, Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere, Science Talenter, Testoteket og meget mere.

 

Nationalkomiteen for geografi
Samarbejdet med Nationalkomiteen for geografi, der er nedsat under Videnskabernes Selskab https://www.royalacademy.dk/da,

Her har Geografforbundet mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra alle områder inden for geografifaget i Danmark. Geografforbundet er repræsenteret i Nationalkomiteen.

 

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
rdgs.dk

 

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
fysik-kemi.dk

 

Biologiforbundet
kaskelot.dk