Jubilæumskonference

I anledningen af foreningens 50 års jubilæum inviteres til konference.
5. november 2021
Gratis

Geografi for fremtiden

Fredag den 5. november 2021 afholder Geografforbundet jubilæumskonference i København i anledning af foreningens 50 års jubilæum.

Geografforbundet blev dannet oktober 1970, men grundet coronasituationen blev konferencen udskudt til 2021.

Visionen er at samle os om geografifaget på tværs af institutionelle, faglige og undervisningsmæssige niveauer. Missionen er, at styrke faget, disciplinen og fagligheden. På konferencen debatterer vi, hvor geografien er på vej hen og hvorfor geografi er et vigtigt fag. Alle med interesse for geografi er velkomne og det bliver muligt at få en stand på konferencen.

Vi glæder os til at fejre vores fag sammen med jer!

Geografforbundets styrelse

 

Program

09.00-09.15: Velkomst v. Andreas Egelund Christensen, Redaktør for Geografisk Orientering og Generalsekretær for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

 

Blok 1: Hvad er det geografi kan?

09.15-10.00: Oplæg 1: Klimaforandringer i Arktis: Klima, permafrost, planter og drivhusgasser på tværs af Grønland v. Professor Bo Elberling, Professor i geografi ved institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

10.00-10.45: Oplæg 2: Globalisering af landbruget og udviklingsprocesser i det globale syd v. Lektor Marianne Nylandsted Larsen, Lektor i geografi ved institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

10.45-11.15: Kaffepause.

11.15-11.30: Oplæg til workshop: Introduktion til geografifagets fire fagdimensioner: Rumlighed, at afdække mønstre, at se og forstå sammenhænge og menneskers levevilkår v. Geografforbundet.

11.45-12.45: Workshops om arbejdet med de 4 dimensioner i geografifaget v. Geografforbundet.

12.45-13.45: Frokost.

 

Blok 2: Hvordan styrker vi geografifaget i undervisningen?

13.45-14.00: Oplæg 3: v. Jens Dolin, Professor emeritus ved Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

14.00-14.15: Oplæg 4: v. Niels Vinther, Fagkonsulent i geografi, naturgeografi og geovidenskab, Undervisningsministeriet.

14.15-14.30: Oplæg 5: v. Lars Volf Jensen, Læringskonsulent for grundskolen (geografi – biologi), Undervisningsministeriet.

14.30-14.45: Oplæg 6: v. Søren Witzel Clausen, Formand for den nationale faggruppe for geografi, Læreruddannelserne.

14.45-15.30: Workshops om geografi i fremtiden i folkeskolen, gymnasiet, universitet v. Geografforbundet

15.30-15.45: kaffepause

15.45-16.30: Oplæg 7: Verdens bedste nyheder – et aktuelt og nuanceret billede af verden v. Thomas Ravn-Pedersen. Direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder.

16.30: Afslutning – tak og farvel v. Geografforbundet

Der tages forbehold for ændringer i programmet

 

Stande under konferencen

Hele dagen er der mulighed for gratis at få en stand på konferencen.

Information

Tidspunkt

Fredag den 5. november 2021, kl. 9.00- 16.30.

 

Sted

Geocenter Danmark, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

 

Pris

Det er gratis at deltage ved tilmelding.

 

Tilmeldingsfrist

22. oktober 2021 på www.geografforbundet.dk.

 

Kontaktperson

Lise Rosenberg  lr@geografforbundet.dk

 

Stande under konferencen

Hele dagen er der mulighed for gratis at få en stand på konferencen.

 

Tilmelding