Jubilæumskonference

I anledningen af foreningens 50 års jubilæum inviteres til konference.
5. november 2021
Gratis

Geografi for fremtiden

Fredag den 5. november 2021 afholder Geografforbundet jubilæumskonference i København i anledning af foreningens 50 års jubilæum.

Geografforbundet blev dannet oktober 1970, men grundet coronasituationen blev konferencen udskudt til 2021.

Sted: Geocentret, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Visionen er at samle os om geografifaget på tværs af institutionelle, faglige og undervisningsmæssige niveauer. Missionen er, at styrke faget, disciplinen og fagligheden. På konferencen debatterer vi, hvor geografien er på vej hen og hvorfor geografi er et vigtigt fag. Alle med interesse for geografi er velkomne og det bliver muligt at få en stand på konferencen.

Nærmere information om program m.v. følger i Geografisk Orientering på Geografforbundet.dk og i nyhedsbrevene.

Vi glæder os til at fejre vores fag sammen med jer!

Geografforbundets styrelse

Tilmelding