Fra Lorteø til Københavns Manhattan

Guidet tur om Nordøstamagers udvikling fra et slidt industriområde til et attraktivt bolig- og kulturområde tæt på strand og vand.
21. april 2018
Gratis

Vi tilbyder en meget interessant byvandring, der vil vise Nordøstamagers udvikling fra et lidt slidt industriområde til et attraktivt bolig- og kulturområde tæt på strand og vand, Amager Strandpark med markante nedfaldspunkter i turforløbet. Helt frem til midt-50’erne blev stadig mange af storbyens latrinspandes indhold kørt ud på Amager til aftømning der, hvorfor øen fik den lidet attraktive benævnelse.

Helt frem til slutningen af 90’erne var Nordøstamager stadig stærkt præget af mange forskellige industrier. Vi vil bemærke på turen, hvor der stadig er spor af fortidens industrikultur, fx den banelinje, der gik fra Godsbandgården til Kastrupfortet. Det er den banelinje, der indgår i en af de kendte Olsenbande film. Der lægges undervejs vægt på en beskrivelse af arkitekturen i den gamle og den nye boligmasse, udviklingen i indbyggertallet samt det Amager, der i dag fremstår som den ø i Danmark med størst befolkningstæthed og tillige er den folkerigeste.

Turen slutter ved Københavns Manhattan ved Amager Strand og ved Øresund Metro efter ca. 2 timers vandring.

Turens guide er Flemming Dahl, der gennem flere år har gennemført mange ture i København med historisk, geografisk og arkitektonisk indhold.

 

Information

Mødetid- og sted: Lørdag den 21. april 2018. Christianshavns Metro kl. 14.00

Slutsted- og tid: Øresund Metro. Kl. ca. 16.00

Tilmelding: Geografforbundets hjemmeside senest 16. april 2018

Kontaktperson: Henning Lehmann, hl@geograforbundet, tlf.: 2537 2861

Pris og tilmelding: Deltagelse er gratis. Du behøver ikke være medlem af Geografforbundet for at deltage i dette arrangement.

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er udløbet.