Rundvisning i bus på RGS Nordics gigantanlæg på Amager

Tilmeld dig guidet bustur i det enorme ca. 4 km lange anlæg.
10. maj 2023
Gratis

I 2020 blev der indvundet omkring 33 mio. mråstoffer på land i Danmark. Ifølge beregninger fra NIRAS forventes råstofforbruget at stige med mere end 50 procent fra 29 mio. m i 2016 til knap 45 mio. mi 2040.

En måde at løse udfordringen med det stigende råstofforbrug er, at vi bliver bedre til at udvikle en mere cirkulær økonomi. RGS Nordic modtager 1/3 af Danmarks byggeaffald og genanvender eller nyttiggør 99 % af dette.

Ivan Hornbek fra RGS Nordic på Amager vil efter en kortere gennemgang af anlæggets opbygning og funktioner tage os med en guidet bustur i det enorme ca. 4 km lange anlæg.

 

Information

Tidspunkt
Onsdag den 10. maj  2023. Kl. 14.30 - 16.00.

Mødested
Selinevej 4, 2300 København, kør gennem porten, kør til højre, parker på p-pladsen.

Pris
Deltagelse er gratis.

Tilmelding
Skal ske her på hjemmesiden.

Tilmeldingsfrist
3. maj 2023.

Turansvarlig
Steen Friis Jensen, medlem af kursusudvalget, naturgeografilærer på Roskilde Katedralskole Tlf 41 62 63 52, sfj@geografforbundet.dk

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er udløbet.