Vandretur i den øvre Vejle Ådal

Tag med på vandretur og oplev fantastisk natur og kulturhistoriske højdepunkter.
3. oktober 2020
Gratis

Vi starter i Tørskind Grusgrav med at se og høre lidt om skulpturparken der. Vejle Ådal lige bagved åbner for det store udblik over det åbne landskab, hvor vi de følgende timer skal vandre ad stier og småveje. Først går vi et par km på trampestier øverst på dalsiden mod vest, så stiger vi ned og passerer dalbunden, der kan være småfugtig. Vi krydser Vejle Å og stiger op mod det markante bakkedrag Runkenbjerg, hvorfra vi får det store overblik. Neden for den er der borde og bænke og tid til egen eftermiddagskaffe/te. Derfra går vi ad grusveje og stier forbi naturskolen Søballegård og ned over Vejle Å. Siden går vi på stier og veje tilbage til grusgraven.

Tørskind Grusgrav er en tidligere grusgrav, der er ændret til en skulpturpark med store værker udført i stål, granit og træ af Robert Jacobsen og hans ven, franskmanden Jean Clareboudt fra 1986 til 1991.

Undervejs vil vi høre om områdets brogede naturhistoriske og kulturhistoriske dannelse og udvikling ved Anders Grosen, medforfatter til bogen om Vejle Ådal og tidl. lektor i geografi og historie. Temaer: Tunneldale, issøer og erosionsdale, landskabets udvikling og livet på egnen fra stenalder til nu.

Vejle Kommunes vandreturspjece: Vejle Ådal - Tørskind, Vejle og Egtved Ådale
https://www.vejle.dk/media/17093/toerskind_dk_web.pdf

 

 

Information

Mødetid: Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 12. Varighed: ca. 4 timer.

Mødested:, Tørskind Grusgrav, Tørskindvej 98-100, 6040 Egtved.

Der er borde, bænke og toilet ved p-pladsen, så man kan inden vandreturen selv starte med frokost i grusgraven.

Kontaktperson: Anders Grosen, grosenvejle@gmail.com, tlf. 29 88 94 06.

Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmelding: Her på hjemmesiden, men ikke nødvendigt.

 

Tilmelding