Geografisk Orienering 5/2012

Ålandsøerne

Denne gang går turen til Åland - i bogstaveligste forstand, idet vi indleder med en oversigtsartikel af Finn Uno Kofoed. Finn har i mange år skrevet om de nordiske lande i leksika mv. og har tro mod sit stof også selv berejst landene. Det fortæller han bl.a. om i ”Turen gik til Åland”. Da Åland geografisk set er så lille, at området ikke vil syne af noget på vores sædvanlige verdenskort, har vi i anledning af dette temanummer også valgt at afbilde øgruppen i relation til nogle andre kendte øer i Østersøen – og som det måske fremgår, er den arealmæssigt kun ca. dobbelt så stor som Bornholm, men med halvt så mange indbyggere.

Mht. arealstørrelse matcher den bedre Færøerne, som den i øvrigt fint kan sammenlignes med i selvstyre-terminologi - både hvad angår eget flag og lokalt parlament.

Netop øernes uafhængighedshistorie er noget, der har optaget ålændingene i den tid, der har boet mennesker på øerne - omgivet, som man var, af svenske og russiske interesser - og senere, da Finland blev selvstændigt i 1917 også af finsk indflydelse. Selv om der altid har ulmet en vis modsætning mellem Finland og Ålandsøerne, lever man i dag sammen i bedste fordragelighed i et rigsfællesskab, men det kan du læse mere om i artiklen om Ålands historie af Søren Sørensen.

Historien om Ålands største by Mariehamn minder på mange måder om Danmarks Marstal. Det var her de store sejlskibe lå for anker vinteren over, og herfra at sejlruterne til både nære og fjerne mål havde deres udspring. Det læser du om i Marcus Lindholms artikel om Ålands søfartshistorie - en beretning, der når helt frem til nutiden, da søfart stadig er Ålands vigtigste indtægtskilde.

Som geografer kan vi ikke sige Åland uden at komme til at tænke på ledeblokken, Ålandsrapakivi - hele Ålands grundvold/-fjeld. Artiklen om undergrunden og relationer til det geologiske stormiljø behandles af en moden amatørgeolog, Sven Madsen, der selv har besøgt øerne, og taget fotos af genkendelige bjergarter. De kvartære aflejringer - og isens aftryk i øvrigt - er indgående beskrevet af gymnasielærer Ralf Carlsson fra Åland. Han kender om nogen ”hver sten” på øen. Begge artikler har haft vor egen Per Smed som faglig konsulent og garant for, at artiklerne er gjort læsevenlige og brugbare for egne erfaringer.

Måske skulle din næste rejse gå til Ålandsøerne, for de lever også af turisme.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind