Geografisk Orientering 1/2015

2015 målene - en status

Først og fremmest et rigtig godt nytår til alle! Nu skriver vi 2015 og Geografisk

Orienterings redaktion har benyttet netop dette årsskifte til at lave et
temanummer om de såkaldte Millennium Development Goals, eller hvad
vi på dansk oftest kalder 2015 målene. De otte specifikke hovedmål, hver
indeholdende en række delmål, blev vedtaget af verdens ledere i år 2000,
da alle daværende 189 FN medlemslande, underskrev Millennium erklæringen.
2015 målene er en række konkrete, tidsbestemte mål, der beskriver
de indsatsområder, hele verden skal arbejde for frem mod 2015, for at
afhjælpe fattigdom og nød i udviklingslandene. Forventningerne var store
og som I kan læse i dette temanummer, så er der de sidste godt 15 år gjort
markante fremskridt for bl.a. at hjælpe folk ud af fattigdom, nedbringe
mødre- og børnedødeligheden, sikre kvinders rettigheder og sende børn i
skole. Det er dog samtidig tydeligt, at succesens fordeling har været skæv.
Hvor nogle lande og regioner allerede for flere år siden er nået flere eller
alle mål, så er der stadig mange lande specielt i Afrika syd for Sahara, som
har lang vej igen. Med under et år til at målene skal være opfyldt, synes det
netop her, en så godt som umulig opgave.


Dette temanummer består af 10 artikler, der hver i sær fokuserer på forskellige
aspekter af 2015 målene. Vi starter temanummeret med en introduktionsartikel
fra FNs udviklingsprogram UNDP, om målenes baggrund og
tilblivelse. Herefter ser en række af de største danske NGOer nærmere på,
hvor langt vi er nået i opfyldelsen af hver enkelt af de otte mål og de giver
deres bud på, hvad der skal til for at nå helt i mål. Nu er vi så nået til 2015,
vi er nået et stykke af vejen, men alle målene bliver langtfra nået inden
udgangen af 2015. Så hvad gør verdenssamfundet nu? I år står post-2015
målene højt på FNs dagsorden, og går det som forventet vil FNs Generalforsamling
til september fastsætte en række nye mål, der skal arbejdes på
frem mod 2030. Forventningerne til dette arbejde kommenterer den danske
Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen på i temanummerets
sidste artikel. Vi har også valgt at bringe en kort artikel om et nyt undervisningsmateriale
til gymnasieskolen, der netop fokuserer på post-2015
målene. Undervisningsmaterialet er gratis og tilgængeligt på internettet.
God læselyst og ønsker om et spændende 2015.


Temaredaktionen ved: Hanna Lia Fosberg, Sebastian Toft Hornum, Andreas
Egelund Christensen og Michael Helt Knudsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind