Geografisk Orientering 1/2016

Skrald

One man’s trash, another man’s treasure

Skrald, skrot og affald. Det er et naturligt følge af menneskehedens økonomiske
vækst og produktion, et resultat af vores livsstil. Vi hører hyppigt om
de negative konsekvenser af vores forurenende tilstedeværelse, men hvad
bliver der egentlig af vores affald? Skrald er ikke altid bare ubrugeligt skidt.
En stor del af det, vi kasserer i dagligdagen, kan genbruges – og en stor del
af det bliver genbrugt. Hvad der for nogen er affald, udgør således et essentielt
grundlag for andres levevej.

Som bekendt er der dog en stor mængde skrald, der ikke genbruges. Og
dertil kommer, at det arbejde, der ligger bag genbrug af skrald, ikke er problemfrit.
I dette års første udgivelse af Geografisk Orientering har vi derfor
sat fokus på skrald: Hvor ryger det hen, hvad bliver der af det, og hvilke
positive og negative konsekvenser følger?

I bladets første artikel forklarer biolog Lars Bonde fra AffaldPlus, hvordan
vi i Danmark skaffer os af med affald ved at afbrænde det for varme
og elektricitet – ja, vi importerer faktisk affald fra udlandet. Dernæst følger
en reportage fra Geografisk Orienterings egen Morten Hasselbalch, der en
søndag aften fulgte to erfarne skraldere rundt i København på jagt efter
supermarkedernes kasserede mad, som kan hentes gratis og ellers går til
spilde.

I bladets tredje artikel tager redaktionens Rasmus Skov Olesen et spring
ud i den store verden og giver os indblik i, hvordan elektronisk skrot fra
Danmark og resten af verden afsættes nær Accra i Ghana, hvor det udgør
grundlaget for lokale borgeres levevej og dagligdag. Nikka Sandvad holder
os i samme boldgade, da hun i den fjerde artikel sætter fokus på et andet
akkumulationspunkt for affald, denne gang i Beijing.

De to sidste artikler zoomer yderligere ud og leder vores opmærksomhed
hen på to gigantiske lossepladser, der ikke bare ligger fjernt fra Danmark,
men er langt fra alle Jordens landområder. Således skriver biolog, Claudia
Sick fra Plastic Change, om ”The Great Pacific Garbage Patch”, mens Ole
Knudsen fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet afrunder
skrald-temaet med en artikel om rumskrot.

Rigtig god læselyst.

Temaredaktionen ved
Morten Hasselbalch, Ole Pagh-Schlegel, Teis Hansen, Rasmus Skov Olesen &
Nikka Sandvad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind