Geografisk Orientering 2014 - Island - Et særnummer

"Kære Redaktør, Jeg skriver for at forhøre mig om GO ville være interesseret i at udgive et særnummer, omhandlende ca. 30 gymnasielevers studietur til Island i april 2014?" Sådan startede en a-mail, som jeg modtog tilbage i september 2013. Afsenderen var Morten Vad Hansen fra Borupgaard Gymnasium, der sammen med to kolleger, Mikkel Kirkebæk (Hvidovre Gymnasium & HF) og Esben Jacobsen (Næstved Gymnasium & HF), var i gang med at planlægge en Masterclass i naturgeografi på tværs af de tre gymnasier.

Ønsket med dette projekt går i hovedtræk ud på at etablere en fælles Masterclass i naturgeografi, der omfatter koordineret undervisning, fælles undervisningsseminarer, studietur og evalueringsprojekt. Der er tale om et pilotprojekt, hvor tanken er at implementere det som et fast tilbud til naturgeografisk særligt interesserede studerende på de deltagende gymnasier.

Hovedmålet er blandt andet: en styrkelse af naturfagene; samarbejde på tværs af gymnasier og læringsmiljøer; kobling mellem teori og praksis; praksisorienteret undervisning i henhold til principperne i ny nordisk skole; og fælles kompetenceudvikling for lærere og elever. Mit svar til Morten, Mikkel og Esben giver sig selv. Og siden september 2013 har de tre lærere arbejdet på projektet, der første gang kulminerer i en studietur til Island i april 2014, og anden gang kulminerer i produktet vi sidder med i dag, nemlig ni spændende artikler om Islands geografi udgivet i et særnummer af GO. Artiklerne, med undtagelse af introduktionsartiklen, er skrevet af eleverne selv. De har fordelt sig på forskellige projektgrupper, der omfatter følgende temaer: Vulkanisme; Hotspot; Geotermisk energi; Dynamiske landskab; Islands gletsjere; Landbrug; Mikrostater; og Hvordan arbejder man naturgeografisk. Med andre ord, fokus på både natur- og kulturgeografiske aspekter af Islands geografi – lige netop der, hvor jeg mener vi er så stærkt forankret i det vi kan som geografer.

Nu snart et år efter vi søsatte samarbejdet er redaktionen meget stolte over at kunne tilbyde Geografisk Orienterings læsere for dette særnummer i særklasse. En stor tak til lærere og elever på Borupgaard, Hvidovre og Næstved Gymnasier – og lad jer blive til stor inspiration for gymnasier landet over.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind