Geografisk Orientering 2/2011

Kollektiv trafik i København

Fremtiden larmer i København. Trafikken er mange steder omlagt, og bilkøerne forlænges, mens busserne og cyklisterne må sno sig. Der bores og bygges dag og nat. I nogle kvarterer hæmmer det folks koncentrationsevne i dagens timer og i andre deres nattesøvn. Det er metroens udvidelse, der sætter sine spor. Den er planlagt at være afsluttet i 2018, og indtil da er intet, som det plejer i bybilledet. Det vil det heller ikke være herefter. Kommunens overordnede trafikpolitiske målsætning i Kommuneplan 2009 lyder: Mindst 1/3 cykeltrafik, mindst 1/3 kollektiv trafik og højst 1/3 biltrafik. En ambitiøs målsætning, som det nok vil være svært at nå. I dette nummer af Geografisk Orientering har vi sat fokus på den kollektive trafik. I den indledende artikel, gøres der bl.a. rede for, hvordan forskellige storbyer i verden forsøger at begrænse den private bilisme. Med pisk, gulerod, eller med begge dele. Derefter kan man læse om, hvorledes Københavns Kommune forsøger at løse byens trafikale problemer, og afslutningsvis får de forskellige transportmidler ordet for at give deres bud på, hvordan fremtiden ser ud, for tog, metro, busser og cykler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind