Geografisk Orientering 2/2014

København - en verdensby

Hver gang Danmark vinder det internationale Melodi Grand Prix begynder diskussionen om, hvor næste års finale skal afholdes. Skal det være i København eller ude i landet? Og hver gang er det endt med, at finalen blev holdt i København. Diskussionen viser de underliggende toner af en større diskussion, nemlig hvilken betydning og funktion, som hovedstaden har – og skal have for landet?

I den internationale storbykonkurrence, spiller hovedstaden en særlig rolle for Danmark. Det mener i alt fald nogle. Går det godt for København, så smitter det af på resten af Danmark. Og det går godt for København – trods finanskrisen. Byen har siden 1980’erne udviklet sig fra at være en by i krise til en by med vækst. København er i en aktuel rapport fra Stockholms Handelskammer blevet udpeget som 1 ud af 16 storbyer i Vesteuropa, hvor befolkningsvæksten vil være størst frem mod år 2030. I prognosen vil København vokse procentuelt mere end byer som London, Paris og Berlin. (Politiken 27.11.2013). Væksten skyldes både, at København er attraktiv for børnefamilier og at byen har et attraktivt arbejdsmarked indenfor den vidensbaserede økonomi, siger seniorforsker i byudvikling hos Nordregio under Nordisk Ministerråd, Peter Schmitt.

Rammen er dermed sat for et spændende besøg i København til årets Geografweekend for at undersøge om den virkelig er en verdensby. Dette nummer af GO lægger op til Geografweekenden med to artikler omkring København som international storby og dens betydning som vækstlokomotiv.

Desuden bringes en artikel, som beskriver Københavns genrejsning fra 1980’erne til i dag, herunder gives nogle forklaringer på, hvordan byen har klaret sig gennem krisen. En artikel fra FN, som har hovedsæde i København, eksemplificerer, hvad København kan som verdensby. Til slut bringer vi en artikel, om den spændende geografiske øvelse I skal opleve på geografweekenden – findveji.dk.

Du kan læse mere om København i: GO3-2004: Det multikulturelle København; GO6-2008: Øresundsområdet; og GO2-2011: Kollektiv trafik i København.

Desuden er vi rigtig glade for at kunne præsentere en række fagdidaktiske artikler i GeoMix, der kan give inspiration til alle landets geografi- og natur/teknik undervisere – fra grundskolen til stx og hf. Således bringer vi en ny artikelserie af Iben Højsgaard med detaljeret oplæg til ’Ideer til undervisning i byen’. Paul Hartvigson bidrager med en ekskursionsplan og noter om udendørs undervisning med afsæt i Nørrebros ’Superkile’. Og Røde Kors har skrevet en artikel med fokus på et relevant og aktuelt undervisningsmateriale om børn på flugt fra krig og katastrofer. Dansk Naturvidenskabsfestival er også på banen med en appetitvækker for årets festival i uge 39. Og endelig som et supplement til dette nummers tema bringer vi en lille artikel om ’Vejr og Klima i København’.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind