Geografisk Orientering 3/2016

Flygtninge

Flygtninge er et emne man ikke kommer uden om i den offentlige debat i dag. Den nuværende flygtningekrise fylder meget i medierne, og det er kommet på den globale dagsorden at finde en løsning på, hvordan verdenssamfundet skal håndtere de mange mennesker på flugt, et antal som ifølge FN ikke har været højere siden Anden Verdenskrig. Alle fra politikere og verdensledere, til aktivister og borgere har holdninger til, hvordan man bedst kan håndtere flygtningesituationen, som er opstået som resultat af krige og uroligheder rundt omkring i verden. Men hvad betyder det egentlig at være flygtning og hvordan har flygtningestrømmene set ud gennem tiden? Dette temanummer af Geografisk Orientering bringer artikler, som giver et indblik i de mange historier og ansigter som flygtninge kan have. Nummeret lægger ud med artiklen ”En verden i bevægelse”, hvori Ph.d.-studerende Ditte Brøgger, skriver om migration og mennesker i bevægelse fra et teoretisk perspektiv, herunder også flygtninge. Hvorfor migrerer folk? Hvor længe skal de være væk for at være migranter? Og hvad er deres rolle i samfundets udvikling? er nogle af de spørgsmål hun belyser.

I bladets anden artikel ”Flugten fra Danmark” bliver vi, sammen med Geografisk Orienterings Rasmus Skov Olesen, inviteret indenfor hos tidligere overrabbiner Bent Melchior, som fortæller om dengang han selv flygtede fra Danmark til Sverige under Anden Verdenskrig. Derefter møder vi generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm og grundlægger af Venligboerne Merete bonde Pilgaard, som fortæller om deres erfaringer med og oplevelser af danskerne i mødet med flygtninge, helt fra modtagelsen af Ungarske flygtninge i 1956 indtil i dag og de kommer med deres bud på hvad man kan gøre for at hjælpe.

Bladets fjerde artikel er to portrætter af flygtninge, som fortæller om deres meget forskellige rejser fra henholdsvis Syrien og Kina til Danmark, hvor de bor i dag.

Temanummeret slutter af med artiklen ”Fordrevet af Klimaforandringer” af Britta Elise Lehmann, som introducerer os til begrebet ”klimaflygtning”. Klimaforandringerne som vi står over for i dag tvinger folk på flugt fra områder, som bliver ubeboelige pga. tørke eller oversvømmelser, og det er nødvendigt at forholde sig til disse fordrevne der, som det er nu, falder uden for den traditionelle forståelse af hvad en flygtning er.

Rigtig god læselyst fra temaredaktionen ved Michael Helt Knudsen, Rasmus Skov Olesen, Andreas Egelund Christensen og Hanna Lia Fosberg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind