Geografisk Orientering 4/2019

Teknologien ændrer geografien

Teknologien ændrer geografien

Vi har efterhånden vænnet os til at leve i en digital verden, hvor teknologien hele tiden skubber grænserne for, hvad vi mennesker kan, og hvordan vi opfatter verdenen omkring os. Nye teknologier gør det i stigende grad muligt at ophæve geografiske begrænsninger som tid, rum og afstand. Eksempelvis behøver vi ikke længere begrænses af et fysisk rum for at være tilstede ved et møde, og et fødselsdagsbrev kan sendes til den anden ende af verden på få sekunder over internettet. Vi udvikler teknologier, der letter dagligdagens arbejdsopgaver, for på den måde at blive mere fleksible, mere effektive og etablere bedre beslutningsgrundlag.

I dette nummer af Geografisk Orientering ser vi på, hvordan en meget nøjagtig bestemmelse af sted og tid har afgørende virkning på nogle af fremtidens teknologiske løsninger.

Den nøjagtige stedbestemmelse er så afgørende, at EU har udviklet et helt nyt satellitsystem, der fungerer som pendant til det amerikanske GPS. Martin Grøntved fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lægger ud med at fortælle om mulighederne med dette system, der har fået navnet Galileo. Danske virksomheder er desuden i fuld gang med at teste hvad Galileo kan bruges til. Eva Jaffke fra robotvirksomheden Conpleks har bl.a. sat en robot til at klippe græs på Vestre kirkegård i Århus.

Ligeledes er den nøjagtige stedbestemmelse et vigtigt værktøj når landmanden søger om EU-støtte til sine landbrugsarealer. Eksperter fra COWI og Landbrugsstyrelsen skitserer her, hvordan landmandens indtastninger i marken automatisk bliver tilgængeligt på kontoret.

Præcision og nøjagtighed er desuden en vigtig faktor for at skabe troværdighed, når virkeligheden modelleres til en virtuel verden. Det får vi eksempler på, når Sik Cambon Jensen fra KMD fortæller, hvordan det virtuelle lag kan hjælpe os i vores fysiske verden - bl.a. i udviklingen af selvkørende biler, og Kim Bleshøy Nielsen fra Intertisement viser, hvordan Augmented reality (AR) anvendes til bl.a. borgerinddragelse når det gælder klimaløsninger og regnvandsbede.

Så find din indre teknologinørd frem, og læs med.

Temaredaktionen – Katrine, Simon, Hanna, Rasmus og Sebastian t

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind