Geografisk Orientering 4/2020

Biogeografi

Biogeografi er en videnskab og disciplin, som anvender geografiens fysiske forhold, som bjergkæder, ø-formationer, vind, havstrømme, og geologiens tidslinje, til at undersøge og forklare flora og faunas rumlige fordeling. I dette nummer af Geografisk Orientering bliver vi klogere på, hvordan koblingen af geografi, geologi og biologi er essentiel for vores forståelse af biologiske arters opståen, levevis og uddøen.

I den første artikel tager Knud Jønsson, der er lektor i fuglesystematik, evolution og biogeografi ved Statens Naturvidenskabelige Museum (SNM), os på en historisk vandring med tidens største biogeografer og banebrydende gennembrud, der bl.a. omfatter evolutionsteorien, teorien om kontinentaldrift og nutidens muligheder for genomsekventering.

I den anden artikel, også forfattet af Knud Jønsson, sættes fokus på øer og bjerge og deres særlige betydning for vores forståelse af, hvorfor livet på jorden ikke er ligeligt fordelt.

Netop bjergkæder er af stor betydning for nattergalens trækmønster, og i den tredje artikel giver Mikkel Willemoes, ph.d. i biologi, os et meget konkret eksempel på, hvordan nattergalens trækrute er tilpasset til at optimere overlevelse i samspillet mellem vejr, klima, og geofysiske forhold – helt fra Amager Fælled til det sydlige Afrika og tilbage igen.

Der findes mange metoder til at indsamle viden om arters fordeling. Geografistuderende, Bijan Taheri, har i den fjerde artikel anvendt crowdsourcede observationer på den hvide pelikan som grundlag til at undersøge sammenhængen mellem pelikaners migrationsmønstre og klimaforandringer.

Ligesom havstrømme og bjergkæder kan have stor betydning for fordelingen af arter, så kan arter også have en stor betydning for udformningen af landskabet og de fysiske processer. Ph.d. Pil Pedersen beskriver i den femte artikel, hvordan f.eks. bævere og store rovdyr, som ulve, kan påvirke og drastisk kan ændre det omgivende landskab og skabe grundlag for ny flora og faunas opståen og bevægelse.

Til inspiration for tværfagligheden,

god læselyst fra redaktionen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind