Geografisk Orientering 5/2016

Geomix - minitema Galathea 10 år efter

Det er i år 10 år siden, at Vædderen stævnede ud på sin jordomrejse lastet med forskere, studerende, mediefolk og søværn. For at markere jubilæumsåret har vi tilrettelagt det traditionelle GeoMix nummer med et minitema om Galathea 3-ekspeditionen. I fire små artikler kommer vi hele vejen rundt – første artikel er skrevet af Morten Meldgaard, der som direktør for Dansk Ekspeditionsfond giver os et sjovt indblik i planlægningsarbejdet omkring ekspeditionen. I den anden artikel sætter Ole Mertz fokus på ’geografi på Galathea’. Her præsenteres nogen af resultaterne fra et af de historisk største geografiske fælles forskningsprojekter med deltagelse fra alle underdiscipliner på geografi ved Københavns universitet. I den tredje artikel har vi bedt Katherine Richardson om at se på nogen af de største resultater fra ekspeditionen med udgangspunkt i hendes eget projekt omkring planteplankton og fotosyntese i verdenshavene. Et af de få projekter, der var med ombord hele vejen rundt om jorden. Katherine Richardson var desuden togtbensleder på Vædderen. I den sidste artikel får vi et underholdende indblik i livet ombord på Vædderen set gennem gymnasielev Laura Rasmussens optik.

Jubilæumsåret markeres desuden ved en stor Galathea-konference d. 14. december på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Det er her geograferne holder til, og der vil være deltagelse fra kongehus til ministerkontorer, forskere, studerende og alment interesserede. Konferencen blev annonceret i GO4-16.

Endelig vil vi henlede opmærksomheden på to tidligere numre af Geografisk Orientering med tema om Galathea 3-ekspeditionen - GO6-2007 og GO1-2008.

Udover dette minitema bringer vi en række andre spændende artikler – blandt andet om livet på en arktisk forskningsstation; om bæredygtig fremtid og den globale fødevareforsyning. Og endelig to artikler der stiller spørgsmålet: Hvad er Danmarks mest isolerede ø? Geografforbundet bidrager, udover deres sædvanlige klummer, med en beretning fra dette års geografweekend i Silkeborg samt referat fra den ordinære generalforsamling.

Redaktionen vil som altid gerne opfordre alle til at bidrage med artikler til vores fagblad. Artiklerne kan være alt fra et spændende projekt du har lavet, noget fagdidaktisk, eller blot en rejsereberetning du gerne vil dele. Det skal naturligvis lugte af geografi. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for dette GO-år. Vi ser frem til at forkæle jer i 2017 med maser af spændende temaer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind