Geografisk Orientering 5/2021

Elbilen

Elbilen

Den fossile personbils dage er talte. Bilproducenter verden over er i færd med at udfase al produktion af benzin- og dieseldrevne personbiler til fordel for eldrevne. Ja, selv den ikoniske benzinsluger, Hummeren, bliver nu elektrisk. Og alt sammen med én altoverskyggende grund: klimakrisen. I Danmark udgør udledning af CO2 fra kørslen med fossildrevne person- og lastbiler over en tredjedel af den samlede udledning. Omstillingen til en eldrevet privatbilisme spiller altså en central rolle i den grønne omstilling som helhed.

Dette nummer af Geografisk Orientering handler om elbilen og en række af de forandringer og udfordringer, omstillingen til en elektrificeret privatbilisme bringer med sig. Vi åbner med en artikel om elbilens historie og udfordringer på bilens vej fra niche til allemandseje af Christian Rantorp, redaktør på fagbladet Ingeniørens transportmedie, MobilityTech. Elbilens påvirkning af miljøet set ud fra en livscyklusanalyse er omdrejningspunktet i temaets anden artikel. Hvis strømmen til opladning af elbilen kommer overvejende fra vedvarende energikilder, som i Danmark, så er elbilen under kørsel ifølge forskningen grønnere. Men ser vi på hele bilens livscyklus, så bliver det samlede billede mere nuanceret. I temaets tredje artikel med titlen “Elbil-entusiast eller skeptiker” drager vi ind i bilistens psykologi. Vi får indblik i forskellige segmenter af bilister, deres holdning til elbiler og ikke mindst, hvordan kommunikation om elbiler kan målrettes, så flere vælger elbilen. Hvor meget betyder elbilens størrelse, rækkevidde, opladningstid og afstanden til opladning for, om vi skrotter den gamle fossilbil? Det bliver vi klogere på i temaets fjerde artikel med titlen: “Hvor meget vil vi betale for at køre i elbil?”. Bornholm udgør et noget nær perfekt mikrokosmos for testning af løsninger på vejen mod en grønnere mobilitet. Det skal vi høre om i temaets femte artikel.

Rigtig god læselyst fra temaredaktionen

ved Andreas Egelund Christensen, Christian Nørrelund, Emma Dissing Winzentsen, Ole Pagh-Schlegel og Taja Andersen Brenneche.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind