Geografisk Orientering 6/2011 Blandet Indhold

Dette, årets sidste nummer, indeholder en blandet skare artikler. Indledningsvis en underfundig artikel om kontrafaktiske kort. Samme forfatter skriver om øer og indsøer i Danmark. Sidstnævnte artikel bringes som opfølgning  på temanummeret Småøer i Danmark (GO nr. 4 2009). Desuden vil en samlet og omfangsrig oversigt over alle øer og indsøer i Danmark supplere artiklen i den kommende netversion af dette GO-nummer på Geografforbundets hjemmeside.

Fra Danmark til Kina – hvor to artikler skildrer hhv. Kinas kornproduktion og Kinas stålproduktion. Artiklerne berører andre aspekter af den store folkerige nations udvikling i Centralasien, end de gængse i dagspressen. Dernæst bringes på opfordring fra Danmarks Lærerforening en didaktisk artikel, der handler om faglig læsning og skrivning i geografi som led i læseprojektet ”Vi læser for livet”. DLF udfører projektet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning som leverer artiklen.

Som afrunding på dette nummer videregives en afsmittende positiv rejseberetning fra en studietur til Svalbard samt en ligeledes positiv beretning fra Iran, et land, som vi ellers ikke læser ret meget positivt om.

Det netop overståede folketingsvalg og det følgende regeringsskifte kommenteres både i lederen inkl. månedens link og i fagudvalgets klumme.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind