Geografisk Orientering 6/2012 Blandet indhold

Årets sidste nummer af GO med blandet indhold indledes af tre bidrag af Niels Ulrik Kampmann Hansen. Samme forfatter har tidligere bidraget med artikler til GO. I denne omgang kan I læse om befolkningstal på Danmarks øer, Virusøen Lindholm som forsknings-ø under staten samt datidig byudvikling med stjerneudskiftning af byerne Allested og Vejle på Fyn.

Dernæst en opfordring fra Friluftsrådet til at nyde naturen via såkaldte kløverstier og samtidig en opfordring til at byde ind, hvis ikke der findes en af slagsen i dit lokalområde! Både månedens link og fagudvalget med GO-skolekonkurrencen nr. 17 tager udgangspunkt i denne opfordring. Jakob Mølgaard, faglig leder på kursusudvalgets studietur til Albanien i påsken 2013, bidrager med en kortere baggrundsartikel om landet. Og fra Europa til såkaldte skrøbelige stater i verden, hvor behovet for vedholdende og engagerede donorer er fremtrædende – her i følge Folkekirkens Nødhjælp.

Af undervisningsrettede artikler suppleres formandens leder med en kort artikel om overgangen i geografi fra folkeskolen til gymnasium og HF inkl. en opfordring til erfaringsudveksling på tværs af uddannelsesniveauerne. Forfatterne er to gymnasielærere, begge med relation til Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF.

Endvidere en artikel med kommentarer til ideen om ét samlet naturfag i folkeskoleregi: science. Artiklen drager paralleller til USA. Desuden en artikel af dette års bachelorvinder udnævnt på geografweekenden 2012 (GW12).

Endelig kan I læse hhv. referatet af generalforsamlingen 2012 og beretningen fra GW12 i Skåne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind