Geografweekend 2022 - Roskilde

Klimatilpasning med udgangspunkt i Roskilde om omegn.
16. - 17. september 2022

Årets Geografweekend afholdes i Roskilde og omegn.

Med afsæt i konkrete klimatilpasninger i Roskilde og omegn, udvalgte verdensmål, oplæg og undervisningsaktiviteter bliver deltagerne klædt på til at undervise i klimatilpasninger i deres eget nærmiljø.

 

P R O G R A M

Fredag 16. september - tjek ind fra kl. 8.45

Velkomst og kaffe

Klimatilpasninger
”Vildere vejr – klimaændringer” med fokus på klimatilpasning og udvalgte verdensmål v/Jens A. Andersen, hydrolog hos Roskilde Kommune Cand. Scient. i naturgeografi og Ph.d., hydrologi og vandressourcevidenskab.

Rabalderparken
Innovative klimatilpasninger. Verdensmål og bæredygtighed.
Rundvisning v/Andreas Høegh, leder af Musicon-sekretariatet.

Jylling Nordmark
”Før Bodil, under Bodil og efter Bodil” - det nye dige og den nye sluse ved Værebro Å.
v/Erik Reker, formand Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.                

Frokost i det grønne

Bolund og fredet strandeng
Hvad har en fredet strandeng med klimatilpasning at gøre?
Vi får hjælp af en naturvejleder til at svare på dette spørgsmål.

Jørgen Løye Christiansen, lektor i Geografi og Natur/teknologi ved læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring, Campus Roskilde.
Mogens Lerbech Jensen, cand. pæd. i geografi. Underviser på UCC, samt Ungdomsskoleinspektør på Roskilde Ungdomsskole.

Middag på Hotel Prindsen

Generalforsamling

Faglig aftenhygge
Fotos, klimatilpasning og verdensmål.
Hvordan kan analyse af fotos af klimatilpasninger lægge op til stillingtagen?

 

P R O G R A M

Lørdag den 17. september

Morgenmad

Roskilde Havn
Ved Vikingeskibsmuseet – dilemmaspørgsmål om klimatilpasning af museet i fremtiden.
På Strandgade – hvordan har man sikret de lavtliggende arealer ved havnen?
Det vil Flemming Østergaard Nielsen, som er tidligere formand for Strandgade Kystbeskyttelseslag og stadig medlem af bestyrelsen i kystbeskyttelseslaget, fortælle om.

Folkeparken
Hvordan kan grønne rekreative områder sikre fastholdelse af nedbør?

Frokost i Folkeparken

Hotel Prindsen
Vandets infrastruktur - også det skjulte!
Oplæg v/Jens Christian Refsgaard, professor emeritus hos GEUS, afdeling for hydrologi. Dr. Scient.

Kaffepause

Natursyn og undervisning
Specialkonsulent Karsten Elmose Vad, afd. for Biodiversitet, SUND, Købehavns Universitet.
Karsten Elmose Vad vil koble sit oplæg om natursyn til undervisning og kort fortælle om projektet "Et grønnere klima".

 

Der kan forekomme mindre ændringer i programmet.

 

Undervisningsoplæg

Ved flere lokaliteter på GW 22 vil der være oplæg til undervisningsaktiviteter, som deltagerne skal arbejde med praktisk og reflekterende. Oplæggene vil være tilpasset både mindre og større elever. Alle undervisningsoplæg vil blive delt inden GW 22.

Klimatilpasninger i dit lokalområde!

Har dit lokalområde været påvirket af vildere vejr? Har I haft skybrud, oversvømmelser, mere erosion eller andre hændelser, som er forårsaget af klimaændringerne?

Hvilke former for klimatilpasning er der i dit nærområde? Har I forskellige former for kystsikring, regnvandsbassiner, større grønne arealer, lavbundsjorde eller helt andre tiltag?

Inden GW 22 er det en rigtig god ide både at undersøge konsekvenser af klimaændringer og hvilke typer af klimatilpasning, der har været og er i dit nærområde. Har du oplæg fra din egen undervisning, så tag dem gerne med.

 

 

 

 

 

Information

Tidspunkt
Fredag 16. september kl. 9.00 -
lørdag 17. september kl. 16.00

Sted
Hotel Prindsen i Roskilde.

Fri parkering
Kun for overnattende gæster.

Tilmelding
Deadline: 23. august 2022.

Pris for medlemmer
Tilmelding og betaling skal ske her på hjemmesiden.
- Medlem i enkeltværelse: kr. 1.895.
- Medlem i dobbeltværelse: kr. 1.695.
- Medlem uden overnatning/morgenmad: kr. 1.195.
- Medlem studerende kun dobbeltværelse: kr. 795.

Pris for ikke medlemmer
Tilmelding skal ske ved at sende en mail til Lise Rosenberg på lr@geografforbundet.dk.
Betaling skal ske ved overførsel til bankkonto: reg. 3167 konto 3167364179. Husk dit navn på bankoverførslen.

- Ikke-medlem i enkeltværelse: kr. 2.395.
- Ikke-medlem i dobbeltværelse: kr. 2.195.
- Ikke-medlem studerende: kr. 995.

Medlemskab
Medlemskontingent almindeligt: 350 kr.
Medlemskontingent studerende: 200 kr.

Bliv medlem her

Turansvarlig
Lise Rosenberg, kursusudvalget
lr@geografforbundet.dk eller tlf.: 22 39 77 77.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig.
Ikke medlem? Bliv medlem