Geografisk Orientering 1/2018

Den globale årgang 0

Redaktionens forord

Denne udgave af Geografisk Orientering sætter fokus på den globale årgang 0. Det vil sige alle de unge mennesker, som er født omkring årtusindeskiftet, og som i år 2018 træder ind i de voksnes rækker. Vi forsøger at undersøge, hvad der kendetegner denne årgang på tværs af landegrænser. Giver det overhovedet mening at kategorisere dem under en fælles betegnelse som ’Årgang 0’ eller er det derimod muligt at finde nogle tværgående lighedstegn, der bryder med sociale, økonomiske, kulturelle og ikke mindst geografiske forskelle? Vi lever i en verden, der på mange måder er blevet mindre. Adgangen til elektroniske kommunikationsredskaber har skabt en global kollektiv opkobling, hvor vi kun befinder os i et par ’likes’ eller ’swipes’ afstand fra hinanden. Men har mulighederne for at mødes i cyberspace også skabt en højere grad af global samhørighed, eller lever vi fortsat i vores individuelle ekkokamre, hvor opkoblingen kun ræsonnerer egne tanker, spørgsmål og problemer? Årgang 0 er født ind i den elektroniske tidsalder og har fået internettet ind med modermælken, så disse unge mennesker kan måske give en indikation på, hvilken kurs, vi som digitale forbrugere, styrer imod. Årgang 0 træder også ind i en verden, der er fyldt med udfordringer i form af klimaforandringer, atomtrusler, global ulighed samt diverse krige, terrortrusler og konflikter. Så hvordan opfatter den nye generation denne verden, som er blevet videregivet til dem? For at få svar på dette, har Geografisk Orientering opsøgt en række unge mennesker fra forskellige steder i verden og spurgt dem om deres syn på tilværelsen, deres drømme i livet og frygt for fremtiden. Det er blevet til en række portrætter fra Grønland, Danmark, Peru, Brasilien, Indien, Cambodia, Salomonøerne, Burkino Faso, Tanzania og USA. Portrætterne giver et helt særligt indblik i, hvordan unge mennesker verden over, på trods af social ulighed, deler mange af de samme glæder og bekymringer.

Derudover har Ph.d.-studerende Susanne Haunstrup Kirkegaard fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning skrevet en introducerende artikel til ungdommen anno 2018. Artiklen tager udgangspunkt i hendes feltarbejde i Østafrika samt eksempler fra Mumbais slumkvarterer. Her får vi beskrevet, hvordan unges drømme om en fremtid inden for populærkulturen er med til at skabe et levende og dynamisk lokalmiljø omkring dem.

Mens Susannes artikel efterlader én med en optimistisk følelse for fremtiden, så giver den næste artikel fra Ungdommens Røde Kors et mere nedslående, men dog yderst relevant, indsigt i den verden, der omgiver unge mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse. Artiklen beskriver en hverdag præget af frygt og usikkerhed, hvor unge føler, at livet passerer forbi, mens de befinder sig et i et limbo uden adgang til uddannelse, arbejde eller nogen som helst afklaring for fremtiden.

Vi håber således, at denne udgave af Geografisk Orientering vil give et indblik i fremtidige drømme og tanker blandt den kommende generation af unge mennesker verden over, og at dette vil vække til eftertanke.

 

Rigtig god læselyst fra hele redaktionen!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind