Om foreningen

Geografforbundet blev grundlagt i oktober 1970, og kan markere sit 50 års jubilæum i 2020. Geografforbundet er en landsdækkende forening for geografilærere, geografistuderende og andre geografiinteresserede.

Vores medlemmer underviser blandt andet i folkeskolen, ved ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser - derudover er mange studerende ved læreruddannelsen og universiteter.

Foreningens formål er at formidle geografisk viden mellem forskellige undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning.

Hos foreningen kan du hente faglig støtte og inspiration til undervisning i geografifaget.

Vi tilbyder faglige studierejser til hele verden og arrangerer ekskursioner i Danmark. Vi debatterer også fagpolitiske spørgsmål vedrørende geografifaget og udgiver medlemsbladet Geografisk Orientering.

Foreningen er ejer af GO Forlag A/S, som udgiver både trykte og digitale læremidler af høj kvalitet til grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen i naturfagene og matematik.

Styrelsen
står for den overordnede ledelse af Geografforbundet
Forretningsudvalget
har det overordnede ansvar for foreningens drift og tegner foreningen udadtil
Kursusudvalget
arrangerer studierejser og ekskursioner med et geografisk fagligt indhold
De regionale kontakter
er foreningens aktive frivillige landet over, der arrangerer faglige aktiviteter for vores medlemmer
Fagudvalget
arbejder med at styrke geografifagets position i skolen. Det gør vi ved aktiv medvirken i udviklingen af læseplaner og undervisningsvejledninger
Forlagsbestyrelsen
tegner visionerne og lægger strategien for GO Forlag