Samarbejdspartnere

Geografforbundet lægger stor vægt på samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner omkring udvikling, anvendelse og formidling af geografi i undervisningen. I dette arbejde er vi repræsenteret ved flere forskellige organisationer, som du kan se en oversigt over her.

 

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Danmarks Lærerforening DLF https://www.dlf.org/
Geografforbundet har samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og deltager sammen med de øvrige faglige foreninger under gruppe 2 i to årlige møder med DLF om folkeskoleområdet. Geografforbundets formandsskab repræsenterer Geografforbundet i Danmarks Lærerforening.

 

ASTRA - Det Nationale Naturfagscenter. (tidligere NTS) https://astra.dk/ afholder den årlige konference BIG BANG Naturfag for fremtiden (2013), hvor Geografforbundet er repræsenteret med en stand. Organisationen holder til ved Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, nabo til Sorø Akademi. Astra er en del af UVM.dk og tovholder på "Den naturfaglige fælles prøve". Herunder STEM fag, Engineering for the Future, Bæredygtig udvikling, Masseeksperimentet, Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere, Science Talenter, Testoteket og meget mere.

 

Nationalkomiteen for geografi
Samarbejdet med Nationalkomiteen for geografi, der er nedsat under Videnskabernes Selskab https://www.royalacademy.dk/da,

Her har Geografforbundet mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra alle områder inden for geografifaget i Danmark. Geografforbundet er repræsenteret i Nationalkomiteen.

 

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
rdgs.dk

 

Danmarks Naturfagslærerforening

Foreningen repræsentere undervisere i naturfagene. Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske og didaktiske interesser inden for naturfagsundervisning i Grundskolen.
fysik-kemi.dk

 

Biologiforbundet

Biologiforbundet er en faglig forening for alle, der har interesse for biologi og biologifaget og underviser i eller formidler biologi. Forbundets formål er bl.a. at fremme glæde ved og indsigt i natur og biologi og at styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold.

kaskelot.dk

NAFA - Naturfagsakdemiet

Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

https://nafa.nu/

Et grønnere klima

Et grønnere klima er et klimaundervisningsprojekt om naturbaserede løsninger.

I projektet udvikles og lanceres en række elevaktiverende, virkelighedsnære og løsningsorienterede undervisningsmaterialer til de fællesfaglige forløb i naturfagene i udskolingen.

https://gronnereklima.dk/