Fagudvalget

Fagudvalget arbejder med at styrke geografifagets position i skolen gennem didaktiske og metodiske spørgsmål i forbindelse med geografiundervisningen i Danmark. Det gør vi ved tæt samarbejde med DLF samt aktiv medvirken i Undervisningsministeriets www.uvm.dk udvikling af læseplaner og undervisningsvejledninger.

Kristian Nordholm

Forperson for fagudvalget

Uddannelseskonsulent

Cand.scient. i geografi

E-mail: kn@geografforbundet.dk

Lars Bo Kinnerup

Forperson for Geografforbundet

Medlem af fagudvalget og næstformand i bestyrelsen GO Forlag A/S

Kontakt til Nationalkomiteen for geografi

Lektor på læreruddannelsen

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Susanne Rasmussen

Medlem af bestyrelsen GO Forlag A/S og medlem af fagudvalget

Lærer

Tlf.: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Mikkel Strange

Medlem af fagudvalget

Lærer

E-mail: ms@geografforbundet.dk