Styrelsen

Geografforbundets styrelse er foreningens øverste organ. Styrelsen står for ledelsen af foreningen.

Lars Bo Kinnerup

Forperson for Geografforbundet

Medlem af fagudvalget og næstformand i bestyrelsen GO Forlag A/S

Kontakt til Nationalkomiteen for geografi

Lektor på læreruddannelsen

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Iben Dalgaard

Næstforperson for Geografforbundet

Forperson for kursusudvalget

Pensioneret naturfagskonsulent

Tlf.: 42 68 64 34

Mail: ida@geografforbundet.dk

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer i Geografforbundet

Forperson for bestyrelsen GO Forlag A/S

Cand.scient.

E-mail: jkj@geografforbundet.dk

Myuran Balasubramaniam

Medlem af kursusudvalget og medlem af bestyrelsen GO Forlag A/S

Lærer i Folkeskolen 

Tlf.: 29 72 93 89

E-mail: mb@geografforbundet.dk 

Susanne Rasmussen

Medlem af bestyrelsen GO Forlag A/S og medlem af fagudvalget

Lærer

Tlf.: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Kristian Nordholm

Forperson for fagudvalget

Uddannelseskonsulent

Cand.scient. i geografi

E-mail: kn@geografforbundet.dk

Mikkel Strange

Medlem af fagudvalget

Lærer

E-mail: ms@geografforbundet.dk

Lise Rosenberg

Suppleant i Geografforbundet

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk 

Mette Starch Truelsen

Suppleant i Geografforbundet

Lærer

Cand.scient i geografi og historie

E-mail: mst@geografforbundet.dk