Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift og tegner foreningen udadtil. Forretningsudvalget udgøres af Geografforbundets formand, næstformand og kasserer samt formænd for de stående fagudvalg, GO Forlags bestyrelsesformand

Lars Bo Kinnerup

Forperson for Geografforbundet

Medlem af fagudvalget og næstformand i bestyrelsen GO Forlag A/S

Kontakt til Nationalkomiteen for geografi

Lektor på læreruddannelsen

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer i Geografforbundet

Forperson for bestyrelsen GO Forlag A/S

Cand.scient.

E-mail: jkj@geografforbundet.dk