Forlagsbestyrelsen

Bestyrelsen for GO Forlag A/S tegner visionerne og lægger strategien for forlagets arbejde samt ansætter forlagets direktør. Direktøren har ansvaret for GO Forlags udvikling og den daglige drift.

Bestyrelsen er ansvarlig over for myndigheder og Geografforbundets styrelse. 

Lars Bo Kinnerup

Forperson for Geografforbundet

Medlem af fagudvalget og næstformand i bestyrelsen GO Forlag A/S

Kontakt til Nationalkomiteen for geografi

Lektor på læreruddannelsen

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer i Geografforbundet

Forperson for bestyrelsen GO Forlag A/S

Cand.scient.

E-mail: jkj@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Medlem af bestyrelsen GO Forlag A/S og medlem af fagudvalget

Lærer

Tlf.: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Christina Gellert Kürstein

Bestyrelsen GO Forlag A/S.

E-mail: cgk@goforlag.dk

Myuran Balasubramaniam

Medlem af kursusudvalget og medlem af bestyrelsen GO Forlag A/S

Lærer i Folkeskolen 

Tlf.: 29 72 93 89

E-mail: mb@geografforbundet.dk