Generalforsamling

Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i efterårssemesteret - ofte i forbindelse med den årlige Geografweekend.

På generalforsamlingen vælges formand, næstformand, kasserer og medlemmer og suppleanter til styrelsen. Desuden vælges revisor og revisorsuppleant.

Ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, kan afgive stemme.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være sendt til foreningens formand senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Derudover kan årsberetninger og referater læses i vores medlemsblad Geografisk Orientering. Tidligere referater kan du læse ude i højre side.