Geografisk Orientering 1/2019

Klimatilpasning i Danmark

Klimadebatten fylder meget i medierne. Vi hører om internationale aftaler og om muligheder for at reducere mængden af CO2, der bliver udledt til atmosfæren. Det er højaktuelt, fordi det er bydende nødvendigt, at vi forholder os til realiteternes alvor; det er der efterhånden bred enighed om. Men klimaforandringer er ikke noget, vi kan forvente kun at se i en fjern fremtid – vi oplever det allerede.

Derfor har vi i dette nummer af Geografisk Orientering rettet fokus mod, hvordan vi i Danmark tilpasser os et klima i forandring. Vi har stillet en række fagpersoner spørgsmålene: Hvilke klimaforandringer ser vi herhjemme, og hvordan tilpasser vi os dem?

I nummerets første artikel præsenterer en forsker fra DMI, hvilke faktorer der giver os klimaforandringer, og hvad det konkret betyder for vejr og klima i Danmark. I de næste artikler hører vi om, hvordan kommuner og regioner fra et forvaltningsmæssigt perspektiv griber klimatilpasningen an. Flere ekstreme vejrhændelser og mere vand er selvsagt udfordrende. Men klimatilpasning er også et område med nye potentialer for samarbejder og strategisk byudvikling.

Herefter hører vi om, hvordan klimaforandringerne især på grund af øgede vandmængder får landmænd til at klø sig fortvivlet i nakken. Også i denne artikel bliver der slået et slag for løsninger, der bliver til igennem samarbejde på tværs af interesser og kommunegrænser. Den sidste artikel i temanummeret gør os klogere på, hvordan de ekstreme vejrhændelser, som klimaforandringerne fører med sig, påvirker det danske beredskab.

Rigtig god læselyst fra temaredaktionen:

Sebastian, Teis, Ole, Charlotte og Taja

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind