Geografisk Orientering 3/2022

Klimatilpasning - i Roskilde og omegn

Klimatilpasning - i Roskilde og omegn

Dette temanummer er et oplæg til geografweekend 2022 (GW22). I år sætter GW22 fokus på klimatilpasning med afsæt i Roskilde og omegn.

Redaktionen har i samarbejde med kursusudvalget tilrettelagt et temanummer med ni små artikler, der har omdrejningspunkt omkring klima og klimatilpasning nationalt såvel som lokalt.

 I de tre første artikler sætter vi fokus på klima, vejr, vind og vand – samt hvordan vi kan beskytte og tilpasse os mod klimaforandringer. I den første artikel tager klimaforsker, Martin Olesen, fra DMI udgangspunkt i, hvordan global opvarmning medfører mere ekstremt vejr – skybrud og højere vandstand - der kan ramme lokalt og berøre beboere selv i indre farvande som f.eks. Jyllinge Nordmark. I de to næstfølgende artikler bliver der sat fokus på stormfloder, oversvømmelser og fremtidens kystsikring og højvandsbeskyttelse, herunder regionale løsningsmuligheder og klimatilpasning i fjordsystemer. Artiklerne er skrevet af henholdsvis tre ansatte ved Kystdirektoratet og Oliver Ries fra Sweco, Kyst og klima.

 I de to næste artikler (artikel 4 og 5) går vi under jorden. Her sætter lektor ved Aarhus Universitet, Bo Vangsø Iversen, fokus på, hvordan dræn har betydning for afledning af vand og er med til at holde vandstanden i jorden nede. Dernæst sætter lektor Martin Rudbeck Jepsen fra Københavns Universitet fokus på lavbundsjorde – herunder hvorfor vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde er den mest effektive og den billigste mekanisme til at nedbringe Danmarks drivhusgasudledninger.

 I de sidste fire artikler (artikel 6-9) zoomer vi helt ind på Roskilde og omegn. Her sætter vi fokus på nogle af de konkrete tiltag og lokale projekter, der er udsprunget lokalt som en del af klimatilpasningen. Således skal vi forbi ’Vænget Digelaug’, hvor lokale har mobiliseret sig i kampen om at beskytte et lille beboerområde. Vi skal en tur på skaterbanen i ’Rabalderparken’ – et stort teknisk anlæg til håndtering af regnvand – der samtidig bruges rekreativt.

 I de to sidste artikler ser vi på, hvordan elever arbejder med konkrete løsninger på virkelige udfordringer, der giver mening, håb og handlekraft. Først hører vi om Naturvidenskabernes Hus, der er et nationalt nonprofit center, der bygger bro mellem skoler og virksomheder over hele landet og inspirerer børn og unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Og sidst men ikke mindst bringer vi en artikel, der er skrevet af tre elever fra Lindebjergskolen. En skole der i den grad har fået sat klima og klimatilpasning på skoleskemaet.

 

God læselyst, GO redaktionen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind