Geografisk Orientering 4/2017

Trap Danmark

Geografisk Orientering giver i dette temanummer plads til eksempler fra Trap Danmark projektet, der mellem 2015 og 2020 vil beskrive hele Danmark, kommune for kommune i en bogserie på 34 bind og et omfattende
digitalt univers. Det er 6. gang dette omfattende arbejde vil finde sted siden den første udgave af Trap Danmark udkom i årene 1856-60. En lang række af landets førende forskere og eksperter bidrager til projektet, der beskriver de danske kommuners natur og landskab, historie, byer, kulturliv og samfundsforhold. I dette temanummer fortæller et udvalg af Trap Danmarks bidragsydere og ansatte om de emner, som relaterer sig til geografifaget. Således består temanummeret af en indledende artikel, der introducerer Trap Danmark projektet og historien bag, fra da kongens kabinetssekretær Jens Peter Trap fik ideen til at beskrive landet til at Trap Danmarks 6. udgave næsten 160 år senere blev skudt i gang. Herefter følger fem faglige artikler, der hver dykker ned i et emne og fortæller nærmere om, hvordan disse bliver behandlet i Trap Danmark. Vi starter med en artikel, der beskriver den danske geologi og landskabsdannelse, hvor vi bl.a. hører mere om, hvordan disse processer har haft afgørende betydning for, hvor vi mennesker har bosat os i landet. Herefter ser artiklen Kort før og nu nærmere på, hvorfor og hvordan kort er blevet skabt og brugt gennem tusinder af år, og hvordan kortet altid har spillet en central rolle for Trap-værket fra den første udgivelse til i dag. Artiklen om kommuneklimaet beskriver, hvordan det kan være, at vi i et lille land som Danmark kan opleve store regionale, ja selv lokale forskelle i vores vejr. Hvad betyder det eksempelvis for nedbørsmængderne og temperaturen, at kommunen ligger ved kysten eller i et kuperet område. De lokale forhold spiller nemlig en ikke ubetydelig rolle. Den femte artikel fortæller det danske kulturlandskabs historie, fra oldtidens bosættelser over hedernes opdyrkning til nutidens højeffektive landbrug. Her bliver det tydeligt, hvordan undergrundens geologi, landskabets former og frodighed, og klimaet gennem historien har påvirket menneskets udnyttelse af naturen. Temanummerets sidste artikel tager os med til de danske byer og fortæller om deres vækst og udvikling fra de første byer ved Ribe og Hedeby, til anlæggelsen af det overordnede bysystem, vi kender i dag, til de store byers succes i en globaliseret verden, og som har alvorlige konsekvenser for de bysamfund, der ikke får del heri. Trap Danmark tager os med andre ord godt rundt i geografifagets mangfoldige univers.


God læselyst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind