Geografisk Orientering 4/2022

De danske øer og folketællingerne

Har du nogensinde været nysgerrig på hvor mange danske øer der er befolkede, og hvordan befolkningsudviklingen på disse øer har ændret sig over tid?

Dette temanummer af Geografisk Orientering sætter fokus på de danske øer og folketællingerne. Det er et temanummer, der er særligt på flere måder. Dels består temanummeret af ét langt manuskript af en enkelt forfatter, Niels Ulrik Kampmann Hansen, og dels bringer vi tal og materiale, der aldrig tidligere har været publiceret. For eksempel er det første gang, at alle kendte befolkningstal er fundet og samlet i et manuskript.

Niels Ulrik Kampmann Hansen er en passioneret og selvgjort ’ø-forsker’, og har tidligere skrevet flere artikler til GO. Blandt andet har han bidraget til GO 2009, nr. 2 med fokus på danske småøer. Nu godt ti år efter følger vi op med et temanummer, der kan ses som en forlængelse af GO-nummeret fra 2009.

I dette temanummer bringer vi Niels Ulrik Kampmann Hansens helt unikke undersøgelse af, hvor mange beboere, der findes på hver eneste danske ø siden folketællingernes begyndelse i 1787. Folketællingerne er en enestående kilde til at få viden om vores forfædres liv og færden, og en forståelse for udviklingen på de danske øer over tid. Desuden bliver vi i dette nummer præsenteret for en ny typologi af øer samt små anekdoter fra tidligere skrifter – fra Kong Valdemars Jordebog til Achton Friis’s monumentale værk om ’De Danske Øer’ fra 1926-1928 til den seneste statistik fra Danmarks Statistik.

Til dette nummer hører også 24 siders tabeller med folketællingerne opdelt regionalt over tid. Vi har af pladsmæssige hensyn besluttet at lægge disse tabeller online på Geografforbundets hjemmeside. Tabellerne kan tilgås via en QR-kode som er bragt i indholdsfortegnelsen s. 3.

Vi elsker øer – og ikke mindst de danske.

På vegne af hele redaktionen – rigtig god læselyst.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind