Geografisk Orientering 4/2023

Den nye silkevej

I dette temanummer af Geografisk Orientering tager vi vores læsere med på en rejse langs Den Nye Silkevej, en moderne genfortolkning af den historiske handelsrute, der i århundreder bandt civilisationer sammen. The Belt and Road Initiative (BRI), som initiativet også kendes som, udgør en udfordrende og kompleks skueplads, hvor fortiden møder fremtiden, og økonomiske, geopolitiske og bæredygtighedsinteresser flettes sammen.

Først tager Jørgen Delman os med på en rejse langs initiativets historie og udvikling, og de politiske- og økonomiske årsager som ligger bag Den Nye Silkevej. Der trækkes tråde til Kinas rolle i den nye verdensorden og samarbejdet i Det Globale Syd, og dermed skabes forbindelse mellem Kinas positionering af initiativet og de konsekvenser det har for resten af verden. Det rejser spørgsmålet: Er Kinas moderne tolkning af Silkevejen en “geopolitisk klisterpind” eller en ægte drivkraft for samarbejde?

Dernæst belyser Peter Nedergaard projektets geopolitiske dimensioner og udforsker, hvordan dette initiativ har omdefineret magtbalancen på den globale scene. Økonomisk integration kan føre til politisk indflydelse og diplomatisk kompleksitet, og Kinas engagement langs Den Nye Silkevej kan give anledning til både nye alliancer og konfliktpunkter.

Herefter vender vi os mod den miljømæssige bæredygtighed. Johanna Coenen analyserer, hvorvidt Den Nye Silkevej kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Indtil videre er projektet primært forbundet med negative miljømæssige konsekvenser, men måske kan lokalt engagement transformere initiativet og fremme en “Ny Grøn Silkevej”?

Efter dette udforsker Nikolaj Birkkjær Andersen de socioøkonomiske konsekvenser af Den Nye Silkevej og rejser væsentlige spørgsmål om den økonomiske bæredygtighed i et projekt med så omfangsrige økonomiske ambitioner. Han sætter spørgsmålstegn ved, om projektet kan realisere de kinesiske forventninger eller om denne vej mod økonomisk udvikling potentielt er ved at løbe ud i sandet?

Laurits Holdt fører os til sidst til havnen i Mombasa i et spændende casestudie fra Østafrika. Han udforsker, hvordan Kinas massive investeringer i regionen har inspireret til ambitiøse udviklingsplaner, der spejler forandrede politiske integrationer. Kan Kinas engagement være med til at omforme regionen og løfte den mod økonomisk vækst og politisk stabilitet eller er vejen belagt med økonomiske udfordringer?

I dette temanummer inviterer vi dig som læser til at udforske Den Nye Silkevej fra forskellige perspektiver - geopolitik, socioøkonomi og bæredygtighed. Gennem dette prisme søger vi at afdække de mange lag af kompleksitet, der udgør Kinas Nye Silkevejsinitiativ og dets påvirkning på en global skala.

Hop med på karavanen og god læselyst!

Redaktionen

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem