Geografisk Orientering 5/2017

Geo Mix

Redaktionens forord

Dette års Geo Mix har i særlig grad fokus på undervisning og fagdidaktik. Redaktionen har modtaget en god håndfuld artikler, der sætter fokus på den fælles tværfaglige naturfagsprøve, som vi er glade for at kunne præsentere samlet i dette nummer. Desuden bringer vi en artikel, der handler om at arbejde tematisk med kort. Og endelig kan vi præsentere den anden artikel i rækken om Helgoland – denne gang med en mere  historisk oversigt. Første artikel om Helgolands geologi og natur bragte vi i GO2-17, som medførte en replik fra en af vores læsere. Replik og svar bringer vi også i dette nummer.

Geografforbundet bidrager, ud over deres sædvanlige klummer, med et nyt initiativ i form af et ´årshjul’, der skal give et bedre overblik over nogle af de tilbud som geografforbundet udbyder. Desuden bringer vi også referat fra den ordinære generalforsamling. 

Dette nummer af Geo Mix er foreløbigt det sidste i rækken med denne overskrift. Redaktionen har besluttet at erstatte Geo Mix nummeret med et reelt temanummer. Det gør vi fordi vi i redaktionen brænder for at sætte lys på mange forskellige temaer, og vi synes at fire numre om året er for få til dette. Således vil der fremover være fem temanumre om året. 

Redaktionen vil dog som altid gerne opfordre alle til at bidrage med artikler til vores fagblad. Som regel har vi altid plads til en ekstra artikel eller to af blandet indhold i hvert temanummer. Artiklerne kan være alt fra et spændende projekt du har lavet, noget fagdidaktisk, eller blot en rejseberetning du gerne vil dele. 

Det er også en glæde at kunne fortælle, at redaktionen har fået en ordentlig saltvandsindsprøjtning ved fire nye redaktionsmedlemmer – vi byder varmt velkommen til Christian Nørrelund, Charlotte Klevenfeldt, Philip Holmkjær og Simon Laursen Bager, der alle er under uddannelse- eller er færdigtuddannede som geografer. Desværre må vi samtidig sige farvel til Tobias Filskov, der har været med siden 2013. En stor tak til hans bidrag og engagement over årene. 

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for endnu et fantastisk GO-år. Vi ser frem til at præsentere jer for flere spændende temaer i 2018.


Glædelig jul og god læselyst fra hele redaktionen.

 

 

Link til artiklen Tematisk arbejde med kort af Poul Kristensen Lektor i geografi og naturfag på UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Atlas redaktør på GO Forlag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få adgang til Geografisk Orientering

Hvis du allerede er medlem, kan du også få adgang ved at logge ind