Årets først nummer af Geografisk orientering har temaet: Forskning fra Grønland

Nyhed oprettet den 28. februar 2024

Udkommer medio marts.

I årets første nummer af GO giver vi ordet til de grønlandske forskningsinstitutioner, og hører om noget af alt den vigtige forskning der bliver lavet i Grønland.

I disse år er forankring af forskning et vigtigt emne i landet. Derfor er første artikel skrevet af Nicoline Larsen, som arbejder i Arctic Hub. Arctic. Hub er en institution, som arbejder på at bygge bro mellem forskning og samfund. De afholder bl.a. ph.d.-konkurrencen Paasisavut, hvor ph.d.-studerende konkurrerer i at formidle deres viden på en lettilgængelig måde. Dagens geograf, Daniel Lyberth Hauptmann, er også en del af Arctic Hub.

Dernæst skal vi med seniorforsker ved Grønlands Klimaforskningscenter, Malene Simon Hegelund, på feltarbejde i Qaannaq. Her samarbejder forskere og lokale fangere om at tilvejebringe vigtig viden om klimaforandringer og havpattedyr. Malene berører desuden udfordringen i, at Grønland mangler retningslinjer for forskningsaktiviteter, der potentielt kan forstyrre lokalbefolkningens livsvilkår.

Den næste artikler er ligeledes fra Grønlands Klimaforskningscenter. Her arbejder Thomas Juul-Pedersen og Mie Winding med den marine del af Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som er et overvågningsprogram, hvor forskere indsamler viden og data omkring nøgleparametre inden for bl.a. de glaciologiske, terrestriske og atmosfæriske dele af dette arktiske økosystem.

Herefter skal vi til Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet – hvor vi skal læse om fire meget forskellige projekter. I den første artikel har professor i arktisk samfundsvidenskab Gestur Hovgaard skrevet om projektet NorValue, om bæredygtige værdikæder i Nordiske kystsamfund. Her har en gruppe forskere fra Grønland, Island, Færøerne, Norge og Danmark arbejdet med at tilvejebringe viden i perifert beliggende og relativt store kystsamfund i Norden, bl.a. i Nanortalik og Narsaq i Sydgrønland.

Birger Poppel har skrevet om den grønlandske del af projektet WAGE, som handler om ulighed i Arktis. WAGE er et cirkumpolart samarbejde mellem de oprindelige folk i Arktis, forskere og repræsentanter for statslige organisationer.

Javier L. Arnaut har skrevet artiklen ”Hvad gør naturen for os?” om et forskningsprojekt han, sammen med akademikere fra hele verden, har arbejdet sammen med for at udvikle undervisningsmateriale og forskningsværktøjer om økosystemsydelser. Tjek månedens link for dette materiale.

I disse år sker der en masse vigtigt arbejde med at skabe forståelse for den mikrobiologiske, kulturelle og sociologiske vigtighed af oprindelige fødevarer i Grønland. Det er mikrobiolog og adjunkt Aviaja Lyberth Hauptmann som har sat disse emner på dagsorden, og det er også hende der står i spidsen for arbejdet med at skabe en lokal bacheloruddannelse i biologi. Mads Bjørn Bjørnsen har skrevet en artikel om sit ph.d. projekt, hvor han undersøger den mikrobiologiske påvirkning ved at spise tarmen og dens indhold fra andre dyr.

God læselyst fra hele redaktionen.

 

Temaartikler:

- Arctic Hub forankrer forskning i Grønland.
- Moderne forskning på traditionel vis.
- Klimaforandringer i de Grønlandske fjorde.
- Nordiske kystsamfund – diversitet og resiliens.
- Ulighed i Arktis.
- Hvad gør naturen for os?
- Gastrofagi – hvad kan vi lære af den grønlandske madkultur?