Næste nummer af GO er et oplæg til Geografweekend 2023, hvor temaet er "vand og by".

Nyhed oprettet den 26. juli 2023

Vand og by

Geografisk Orientering 2023 - nr 3

Udkommer medio august 2023

Dette nummer er et oplæg til Geografweekend 2023, hvor Geografforbundet inviterer til tre dages spændende program på Aalborg Universitet i Københavns Sydhavn.

Redaktionen har således sat projektøren på temaet ’vand og by’, og vi kommer vidt omkring gennem ni små artikler med særlig fokus på københavnsområdet, hvor Geografweekenden finder sted.

I første artikel giver Stefanie Høy Brink, museumsinspektør på Københavns Museum, os en historisk indføring om Københavns havns udvikling fra rå industrihavn til moderne byrum, med særlig fokus på de sidste 50 år. I temanummerets anden artikel sætter to forskere, Berit C. Kaae og Anton S. Olafsson fra Københavns Universitet, fokus på kystområder og havne som rekreative hot spots, og hvordan friluftslivet styrker den fysiske og mentale sundhed gennem samlingssteder for sociale fællesskaber. I tredje artikel stiller Hans Thor Andersen skarpt på Lynetteholmen, et visionært projekt om en kunstig ø skabt ved opfyld af overskudsjord fra byggeprojekter i Hovedstaden, med det formål at håndtere tre udfordringer: nemlig boligmangel, trafik, og klimasikring.

Vi bliver i københavnsområdet i fjerde artikel, hvor Rasmus Ekmann fra Teknik og Miljøforvaltningen, forklarer om Københavns Kommunes klimatilpasningsplan med drømmen om fremtidens blå og grønne by. femte artikel sætter vores vært fra Aalborg Universitet, Henning Sten Hansen, specifikt fokus på havstigninger i København som en konsekvens af globale klimaforandringer.

I sjette artikel zoomer vi ind og sætter fokus på et af de mange klimasikringsprojekter i Københavns Kommune. Anders Jørn Jensen er initiativtager til borgerinitiativet ’Åben Åen’ med drømmen om en genetableret Ladegårdså. Spørgsmålet er om der overhovedet er noget ’vand’ i dette projekt?

I de sidste tre artikler zoomer vi ud. Først fortæller en gruppe forskellige aktører om redskaber til at fremme livet i havene – med fokus på etableringen af ’biohuts’ eller ’fiskebørnehaver’ i danske havne. Vi fortsætter derefter med fokus på livet i havne og tager en tur til Spanien, hvor tre forskere fra DTU AQUA er med i et stort EU-forskningsprojekt om havnekonstruktioner til gavn for livet i havet, og som undersøger hvordan nye havnetyper kan give havets biodiversitet bedre forhold.

Sidst men ikke mindst slutter vi denne artikelserie af med en tur til Grønland, hvor Dorthe Peterse, fra Asiaq, Greenland Survey, beretter om Grønlands største vandkraftværk, der på grund af Nuuks fortsatte vækst har et akut behov for at udbygge kapaciteten.

Vi håber, at I således er inspireret og klædt på til en forrygende Geografweekend.

På vegne af hele redaktionen – rigtig god læselyst!