Geografisk Dag: Råstoffer og geologi i Nordatlanten - Se programmet!

Nordatlantens Hus i Odense.
8. november 2024
se program

Geografisk Dag sætter fokus på råstoffer og geologi primært i Grønland. Den grønlandske undergrund gemmer på en enestående rigdom af mineraler. Men der er ret få miner i Grønland - både fordi klimaet gør det svært at udvinde og transportere råstofferne og fordi den arktiske natur er meget sårbar overfor minedrift. Den grønlandske undergrund er i fokus både nationalt og internationalt. Råstofferne er der. Skal eller skal de ikke udvindes. Et dilemma af dimensioner!

Dagens program fortæller også om et testanlæg på Island, som opfanger CO2 direkte fra atmosfæren med energi fra den islandske undergrund og sætter fokus på fangst og lagring af CO2 generelt.

Dagen indledes med en orientering og et historisk view om råstoffer i Grønland. Med råstofspil får vi gennem et konkret undervisningsmateriale indblik i de dilemmaer og muligheder de mange råstoffer giver den grønlandske befolkning og hører om det store DAC-projekt på Island, som opsamler CO2 direkte fra atmosfæren. Undervisningsmaterialer udsendes inden Geografisk Dag.

Efter frokost er der faglig fordybelse fra forskere med tre oplæg om råstofferne, arktisk miljø og geologisk lagring af CO2 i den danske undergrund. Forskerne uddyber formiddagens temaer og giver baggrund og inspiration til at arbejde videre med råstoffer og miljø i Arktis i en tid, hvor også geopolitiske udfordringer i området er højaktuelle.

 

Program

Kl. 10.00: Kan man gå samlet fra Odense Banegård til Nordatlantens Hus.

kl. 10.30: Kaffe, te og croissant i restauranten.

kl. 11–12.30: Råstoffer i Nordatlanten oplæg til undervisning

- Introduktion om råstoffer i Nordatlanten
- Historisk gennemgang af råstoffer i Grønland
- Råstofspil – dilemmaer og muligheder
- Opsamling og lagring af CO2 fra atmosfæren det islandsk DAC-projekt. DAC er en forkortelse for Direct Air Capture.

Andreas R. Otte, formidler Nordatlantens Hus sætter undervejs fokus på naturlige og samfundsmæssige udfordringer og holdninger.

Didaktiske forbedelsesmaterialer udsendes 14 dag inden Geografisk Dag til deltagerne.

 

Kl. 12.30–13.15: Lækker frokostbuffet i restauranten

Kl. 13.15–16.30: Faglige oplæg om råstoffer og miljø

Råstoffer i Grønlands undergrund - Chefkonsulent Per Klavig, GEUS.
Hvilke råstoffer findes og hvor? Hvor store mængder og skal de udvindes?

Arktiske økosystemer og miljø – Senior scientist, Ph.D. Christian Juncher Jørgensen. Institut for Ecoscience/Arktisk Miljø. Århus Universitet.
Hvordan kan råstofudnyttelse påvirke den sårbare arktiske natur?

Geologisk lagring af CO2 - Statsgeolog. Nina Skaarup, Ph.D. GEUS.
CO2 - fangst, CO2-lagring og CO2- udnyttelse.

 

Kl. 17- 18: Geografforbundets generalforsamling. (Kun for Geografforbundets medlemmer).

Information

Tidspunkt
8. november 2024. Kl. 10-17.

Sted
Nordatlantens Hus,
Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense.

Pris pr. person
Kr. 595.

Forplejning
Formiddagskaffe m/croissant
Frokost
Eftermiddagskaffe m/sødt

Tilmelding og betaling
Senest onsdag 28. august 2024.
Tilmelding: ida@geografforbundet.dk
Betaling: MobilePay: 609877

BEMÆRK
Geografforbundets generalforsamling afholdes samme sted kl. 17-18.
Generalforsamlingen er kun for foreningens medlemmer.

 

Forslag til litteratur:
www.Geoviden.dk/temaer
Sjældne jordarter. Maj 2012.
CO2-lagring – kom med i dybden. April 2024

https://govmin.gl/da/2020/03/ny-mineralstrategi-groenlands-mineralstrategi-2020-2024/
Ny Mineralstrategi – Grønlands Mineralstrategi 2020 – 2024.
Miljø og råstoffer i Grønland. (Red: D. Boertmann 2018).