Jubilæumskonference

I anledningen af foreningens 50 års jubilæum inviteres til konference.
5. november 2021
Gratis

Program

09.00-09.15: Velkomst v. Andreas Egelund Christensen, Redaktør for Geografisk Orientering og Generalsekretær for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

 

Blok 1: Hvad er det geografi kan?

09.15-10.00: Oplæg 1: Klimaforandringer i Arktis: Klima, permafrost, planter og drivhusgasser på tværs af Grønland v. Professor Bo Elberling, Professor i geografi ved institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

10.00-10.45: Oplæg 2: Globalisering af landbruget og udviklingsprocesser i det globale syd v. Lektor Marianne Nylandsted Larsen, Lektor i geografi ved institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

10.45-11.15: Kaffepause.

11.15-11.30: Oplæg til workshop: Introduktion til geografifagets fire fagdimensioner: Rumlighed, at afdække mønstre, at se og forstå sammenhænge og menneskers levevilkår v. Geografforbundet.

11.45-12.45: Workshops om arbejdet med de 4 dimensioner i geografifaget v. Geografforbundet.

12.45-13.45: Frokost.

 

Blok 2: Hvordan styrker vi geografifaget i undervisningen?

13.45-14.05: Oplæg 3: v. Jens Dolin, Professor emeritus ved Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

14.05-14.25: Oplæg 4: v. Niels Vinther, Fagkonsulent i geografi, naturgeografi og geovidenskab, Undervisningsministeriet.

14.25-14.45: Oplæg 6: v. Søren Witzel Clausen, Formand for den nationale faggruppe for geografi, Læreruddannelserne.

14.45-15.30: Workshops om geografi i fremtiden i folkeskolen, gymnasiet, universitet v. Geografforbundet

15.30-15.45: kaffepause.

15.45-16.30: Oplæg 7: Verdens bedste nyheder – et aktuelt og nuanceret billede af verden v. Thomas Ravn-Pedersen. Direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder.

16.30: Afslutning – tak og farvel v. Geografforbundet

 

Information

Tidspunkt

Fredag den 5. november 2021, kl. 9.00- 16.30.

 

Sted

Geocenter Danmark, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

 

Pris

Det er gratis at deltage ved tilmelding.

 

Tilmeldingsfrist

22. oktober 2021 på www.geografforbundet.dk.

 

Kontaktperson

Lise Rosenberg  lr@geografforbundet.dk

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er udløbet.